Han nevner blant annet milde vintrer og flere år med mye smågnagere som viktige årsaker til det.

– Det er bare indisier, og det er ingen i Norge som har fulgt hoggormbestanden så nøye at man kan gi noen helt sikre svar, men det ser ut til at det er litt flere hoggorm nå enn for 20-30 år siden, og at bestanden øker noe fra år til år, sier Dolmen.

At hoggormen trekker opp til hus og boligfelt er heller ikke helt uvanlig.

– Det er flere eksempler fra Romerike der hoggorm har trukket inn i barnehager og opp på steingjerder nær hus. Hoggormen trives der det er litt friareal, samtidig som den må ha mulighet til en rask retrett. Vanligvis er hoggormen ganske så ufarlig, men kommer man brått på den, og den ikke ser noen mulighet til å trekke seg unna, kan den selvsagt bite. Derfor bør man så langt det lar seg gjøre holde seg unna hoggormen, sier han.