Det hele begynte da Roy Mortensen etterlyste hvor det var blitt av de røde telefonkioskene som tidligere preget bybildet i Lillestrøm.

Innlegget hans på romerike.no viste seg å være starten på en jakt som nå ender med at Gamle Lillestrøm BA i juni vil bli utstyrt med en ekte gammeldags rød telefonkiosk.

– Jeg har bestandig likt de røde boksene, og nå har de forsvunnet en etter en, sier Mortensen til rb.no.

– Artig forslag

Derfor startet han arbeidet med å få telefonkiosken tilbake til Lillestrøm.

– Til slutt fikk jeg tak i riktig person i Telenor og han var veldig positiv til dette, sier Mortensen som også tok kontakt med hobbyarkeolog og oldtidsentusiast Per Evensen som ble i fyr og flamme av ideen.

Sammen tok de kontakt med Gamle Lillestrøm BA for om telefonkiosken kunne stå hos dem.

– Vi synes det var et veldig artig forslag, og det passer godt inn i det vi holder på med, sier Terje Andersen i Gamle Lillestrøm.

Nå tyder alt på at telefonkiosken vil være på plass til den årlige «Byfesten».

En egen institusjon

Både Andersen og Roy Mortensen er enige om at telefonkiosken har betydd så mye for folks liv at de ikke bare kan forsvinne.

– Telefonkioskene var en egen institusjon som betydde mye før mobiltelefonene sin tid. Da var det eneste måten for mange å kommunisere på, sier Andersen.

Derfor synes Gamle Lillestrøm at det var på sin plass at en så stor del av telehistorien hører hjemme i Lillestrøm.

Nostalgisk

Rett mann i Telenor som Roy Mortensen fikk i kontakt med, var Tor Magne Stalleland.

Han kan fortelle at de får en god del henvendelser om de gamle telefonkioskene.

– Derfor leverer vi bare ut kioskene ut til museumsformål, og det gjør vi fra tid til annen, sier Stalleland som er avtaleansvarlig for betalingstelefoner i Telenor.

Stalleland forteller at han merker at folk setter stor pris på den gamle telefonkiosken.

– Det er noe nostalgisk ved dem, slår han fast.