– Det er en del detaljer rundt rekonstruksjon som er vanskelig for politikerne å få oversikt over og innsikt i, sier Lise Askvik, en av kvinnene bak Facebook-gruppa «Vi venter fanden meg ikke på ny pupp etter kreft».

De ønsker å gjøre noe med at brystkreftpasienter risikerer å vente opptil sju år for å få rekonstruert bryst som er fjernet. I går møtte hun parlamentarisk leder i Arbeiderpartiet, Helga Pedersen, for å diskutere saken.

5.000 i kø

– 5.000 kvinner står i kø her og nå, og det problemet må løses med en gang. Og det er to måter å løse det på; enten med silikon – som er den billigste måten – eller ved å flytte fett og hud fra egen kropp. Det siste er en litt dyrere operasjon, sier Askvik.

Hun la fram estimerte utregninger for Ap-lederen om hvor mye det ville koste å bli kvitt køen.

– Helga Pedersen ble faktisk overrasket over hvor billig det var. Hun trodde det var snakk om kostnader i milliardklassen, men våre estimerte beregninger viser at det trolig vil er snakk om under én milliard kroner, sier Askvik.

Men når man har fått bukt med dagens kø, kommer alle framtidige brystkreftpasienter.

– Og det må løses på en annen måte, nemlig samtidig rekonstruksjon. Det betyr at man får et nytt bryst samtidig som man fjerner det gamle. Man har trodd at dette var et medisinsk problem, men både på Island, i Danmark, England, USA og til og med Sør-Afrika gjør man det på den måten. Det er løsningen for framtida, sier Askvik.

Sak i Stortinget

Fremskrittspartiet har nå et forslag inne til behandling i Stortinget om at rekonstruksjon skal bli en del av kreftbehandlingen.

– Og det er kanskje det viktigste av alt. Vår kjære helseminister Strøm-Erichsen har også sagt at det å få ny pupp skal bli en del av kreftbehandlingen, men hun tidfester det ikke. Men hvis det skal være en del av kreftbehandlingen, så skal man faktisk få det innen seks måneder fordi kreft er en dødelig sykdom og da har man krav på prioritert helsehjelp. Og hvis ministeren mener det hun har sagt, og som vi har skriftlig, så kan hun da ikke stemme mot Frps forslag, sier Askvik.

Høyres Sonja Irene Sjøli, som sitter i helse- og omsorgskomiteen i Stortinget, tar også til orde for raskere rekonstruksjon.

– Maksimal ventetid må ikke overskride ett år etter at brystet/brystene er fjernet, og en medisinsk vurdering må ligge til grunn. Ventetiden skal begynne å løpe etter at brystet er fjernet, og ikke etter en vurdering om rekonstruksjon. Forutsetningen for at dette skal bli mulig er at det offentlige tilbudet bygges opp og sikres over hele landet. Høyre mener regjeringen raskt må sørge for at det inngås nødvendige avtaler med private klinikker om brystrekonstruksjon etter brystkreft for å få redusert ventetiden og ventelistene, skriver Sjølie i e-post til RB om Høyres standpunkt i saken som er fremmet av Frp i Stortinget.