Sammen med to andre familiemedlemmer må kvinnen i 30-årene fra Romerike svare på hva som førte til at hennes egen sønn havnet midt i den dramatiske aksjonen som ble utført av private spesialagenter – med norske myndigheters velsignelse.

Ifølge tiltalen fra statsadvokaten skal de tre ha sørget for at kvinnens sønn ble holdt tilbake i Spania i over en måned forrige høst, uten samtykke fra faren som hadde den daglige omsorgen for barnet.

Barnefaren ønsker i utgangspunktet ikke å kommentere saken på nåværende tidspunkt, men han sier han oppfatter tiltalen som korrekt.

– Det er en alvorlig tiltale, og jeg regner med at politiet har gjort en grundig vurdering før de tok ut tiltalen. For min del er det viktigste å trygge hverdagen til guttungen, sier han.

Hentet av spesialagenter

Det ble stor medieoppmerksomhet rundt saken i september i fjor.

Moren til barnet anklaget faren for bortføring, men det kom raskt fram at norsk politi hadde siktet henne for det samme. Nå er det moren som ender opp som tiltalt i en norsk straffesak.

Barnefaren har tidligere forklart at han tillot sønnen å dra med moren på ferie til Spania i august i fjor. Oppholdet skulle vare i en uke, og gutten skulle returnere til skolestart 20. august. Men over én måned senere hadde ikke sønnen kommet hjem.

27. september i fjor ble gutten – som går på barneskolen – hentet av faren, hans bror og to agenter fra et privat sikkerhetsselskap.

Det lokale spanske politiet sjekket flyplasser, ferger ut av Spania og grenseovergangene, men da hadde sikkerhetsselskapet fått ut både gutten og de to brødrene.

Den private aksjonen skal ha kostet 200.000 kroner og ble utført etter at både norsk politi og Justisdepartementet var varslet om det som skulle skje.

– Han tar nå med seg barnet hjem til Norge, med norske myndigheters velsignelse. Det har jeg også gitt spansk politi beskjed om, opplyste politiadvokat Eivind Kluge i Romerike politidistrikt til RB i september i fjor.

Far tildømt omsorgen

Bakgrunnen for at saken nå kommer opp for retten, er en langvarig konflikt i en barnefordelingssak mellom faren og moren til gutten.

I januar 2011 besluttet Nedre Romerike tingrett at barnet skulle bo hos sin far. I dommen får mor ordinær samværsrett. Moren har i utgangspunktet ikke ønsket å kommentere saken overfor Romerikes Blad, men presiserer i en epost at

hun har akseptert dommen i barnefordelingssaken. Hun viser i denne sammenheng til en epost som advokat Ingrid Schanke Eggum tidligere har skrevet til Nettavisen:

– Barnefordelingssaken har pågått i rettsapparatet i lengre tid. Mor har vært uenig i de tidligere avgjørelser som er fattet av domstolene. Samværsspørsmålet er nå avgjort av Nedre Romerike tingrett. En sak har alltid to sider, og mor har i denne saken vært uenig i det faktum som er påstått av far. På tross av denne uenighet, valgte mor å legge ned samme påstand som far. Det betyr at hun slår seg til ro med resultatet av hensyn til barnets beste.

Etter det RB kjenner til, skal resultatet av hendelsen i Spania har vært at barnets mor nå har vesentlig mindre samværsrett enn hun hadde tidligere.

Vil ikke kommentere

Ingen av de tre forsvarerne i saken – som alle tilhører Advokatfirmaet Staff – ønsker nå å kommentere saken.

Rettssaken er berammet i Nedre Romerike tingrett 9. og 10. oktober.

Fire vitner er foreløpig oppnevnt i bevisoppgaven utover de tre tiltalte. Der finner man en politibetjent, barnets far og barnet selv.

Siktelsen har en strafferamme på tre års fengsel.