Monstertrailere inntar veiene

STØRRE DONINGER: Fylkesvei 171 Haldenvegen er en av strekningen som er aktuell for de 25,25 meter lange modulvogntogene. I dag er det kun tillatt for vanlige vogntog, det vil si 18-19 meter lange. Foto: Elin Svendsen

STØRRE DONINGER: Fylkesvei 171 Haldenvegen er en av strekningen som er aktuell for de 25,25 meter lange modulvogntogene. I dag er det kun tillatt for vanlige vogntog, det vil si 18-19 meter lange. Foto: Elin Svendsen Foto:

Artikkelen er over 8 år gammel

Vogntog på 25,25 meter vil snart rulle på veiene mellom Frogner og Lørenfallet.

DEL

Statens vegvesen ønsker å utvide prøveordningen med såkalte modulvogntog, vogntog på 25,25 meter og 60 tonn, på flere strekninger.

Fylkesvei 171 gjennom Frogner til Lørenfallet er blant de foreslåtte strekningene. Det er også fylkesvei 260 Trondheimsvegen ved Fjellbo.

Dette er strekningene: n Fylkesvei 171: Kryss E6 – Tretjerndalsvegen 68 (Ausenfjellet industriområde). n Fylkesvei 171: Kryss E6 – Haldenvegen 338, Lørenfallet. n Fylkesvei 260 (Trondheimsvegen) – Fjellbovegen 9.

Sjekke bruer

De foreslåtte strekningene ble lagt ut på høring før jul, med frist 12. desember.

– Det har ikke kommet inn noen innsigelser på de foreslåtte strekningene. Strekningene er også godkjent av kommunen. Mye tyder derfor på at det vil åpnes opp for modulvogntog her, opplyser Anette Hauge i Vegdirektoratet.

Hun legger til at noen bruer på strekningen må sjekkes nøyere, for å være sikker på at de tåler doningene. Foreløpig er det ikke tatt stilling til når monstertrailerne kan begynne å rulle på veiene i Sørum.

– Vi driver fortsatt med en høringsoppsummering.

Miljø og trafikksikkerhet

Prøveordning for modulvogntog startet opp i 2008 og skulle etter planene avsluttes i 2011.

Målet med prøveordningen er å finne ut om slike vogntog kan gi mer effektiv og miljøvennlig godstransport på noen få strekninger med god standard, samtidig med at trafikksikkerhet og trygghet for andre trafikanter ikke forverres.

Transport Økonomisk Institutt (TØI) har fått i oppdrag å evaluere prøveordningen.

I utgangspunktet skulle evalueringen ha startet opp i 2009, men fordi undersøkelser viser at kun et fåtall av norske og utenlandske har tatt i bruk slike vogntog, var det usikkert om evalueringen ville gi pålitelige resultater.

Det ble derfor vedtatt at prøveordningen skal forlenges i seks nye år og utvidet med mange nye hovedstrekninger, deriblant strekningene i Sørum.

Seks meter lengre

Monstertrailerne er seks meter lengre enn dagens vogntog som ruller på veien i Sørum.

– Større vogntog kan gi mindre trafikk, fordi de kan lesses fullere, sier Hauge.

Ifølge TØI viser erfaringer fra andre europeiske land at bruk av monstertrailer ikke gir en entydig effekt når det gjelder trafikksikkerhet. Større vogntog kan øke alvorlighetsgraden av trafikkulykker, men færre vogner vil gi færre ulykker.

Artikkeltags