Politiet på Romerike opplyser at det har skjedd en dødsulykke i Ulvintunnelen, som er under oppføring på Morskogen i Eidsvoll.

Politiet opplyser at den omkomne er en 62 år gammel mann fra Bergen. Mannen var ansatt i Veidekke A/S.

– Det vi vet er at en person har mistet livet i en ulykke, der det ser ut til at personene er blitt rygget over av en lastebil, sier innsatsleder Ketil Lund i politiet til rb.no.

Han forteller at både lege og politi fortsatt er inne i tunnelen.

– Der har vi ikke sambandsdekning, så vi har ikke fått bekreftet kjønn eller alder, sier Lund.

– Antakelig rygget på

Ifølge politiet har ulykken skjedd noen hundre meter inn i Ulvintunnelen, som er en jernbanetunnel under bygging i forbindelse med nye E6 mellom Minnesund og Kolomoen.

Anne Braaten i Jernbaneverket er fungerende prosjektleder og forteller at hun foreløpig vet lite om ulykken.

– Det vi har fått høre er at en person har havnet i klem, etter å ha blitt rygget på av en steinbil, forteller hun.

Hun ønsker foreløpig ikke å si noe om hvor mange som var på jobb da ulykken skjedde og overlater til politiet å kommentere hendelsen. Hun henviser til at det vil bli sendt ut en pressemelding på et senere tidspunkt.

Ulykken har skjedd i den samme tunnelen der to personer sperret inne etter at en bil tok fyr den 19. januar tidligere i år.

Kollegaene tas vare på

Politiet meldte først at den omkomne hadde havnet i klem mellom en lastebil og tunnelveggen. Det viste seg å ikke stemme.

Innsatsleder Lund opplyser på stedet at de foreløpige undersøkelsene tyder på at den omkomne har blitt rygget over av en lastebil.

– Vi jobber fortsatt med undersøkelser inne i tunnelen. Lensmannskontoret i Eidsvoll og Hurdal vil foreta de tekniske undersøkelsene, forteller Ketil Lund i politiet.

Han forteller at den omkomne er fraktet vekk fra tunnelen. Nå tas de ansatte hånd om av hovedverneombud og ledelsen i Veidekke, som nå er ankommet stedet.

Avhører lastebilsjåføren

Politiet er ved 19.30-tida i ferd med å avhøre sjåføren av den aktuelle lastebilen. Foreløpig er det usikkert om han har fått med seg det som skjedde.

– Det er høyt støynivå inne i tunnelen. Det kan ha hatt en medvirkende betydning for det som har skjedd, sier innsatsleder Lund.

– Tidligere i år ble to personer sperret inne bak en brennende bil i samme tunnel. Er sikkerheten ivaretatt godt nok?

– Det er for politiet altfor tidlig å trekke noen konklusjoner rundt sikkerheten. Foreløpig må vi konsentrere oss om å få klarlagt hendelsesforløpet. Vi driver fortsatt med vitneavhør.

Legger ned arbeidet

Arbeidstilsynet er varslet om dødsulykken og vil foreta sine undersøkelser enten onsdag kveld eller torsdag morgen.

– Tunnelen er nå stengt. Det vil ikke bli gjort arbeid i tunnelen før arbeidstilsynet har gjort sine undersøkelser, opplyser operasjonsleder Petter Olausson i Romerike politidistrikt.

Han forteller at politiet nå jobber med å varsle de pårørende.

Artikkelen oppdateres!