Seks av de drepte sauene tilhører Ragnar Hennum.

Lørdag kveld samlet han sammen kadavrene og tok dem med hjem til gården i Gjerdrum.

– Jeg fant alle dyrene innenfor en radius på 200-300 meter. Det er ikke akkurat trivelig, sier Hennum, som savner ytterligere én søye og to lam.

– Trolig én ulv

Bjørn Røtterud fra Nannestad har også mistet sau de siste dagene. Lørdag hadde han funnet fire og opplyste til Romerikes Blad at han fryktet det ville dukke opp flere.

Søndag fikk han rett i sine antakelser.

– Vi har funnet åtte dyr til i løpet av dagen, forteller Røtterud, som sier han har fått tilbakemelding fra rovviltkontakten om at det trolig er én ulv som står bak angrepet.

Det innebærer at antall drepte sau nå er oppe i 20. Den ene sauene som ble funnet drept fredag og lørdag, har i ettertid vist seg å ha omkommet av andre årsaker.

Han frykter at ulven kan ha drept så mange som 30-40 sauer. Han viser til at lammene stort sett alltid følger etter moren. Når moren er funnet drept, er det derfor stor sannsynlighet for at lammene hennes har lidd samme skjebne.

– Ulven har ikke spist noen av sauene. Han har bare skadet eller drept dem. Han har blant annet revet av jurene på flere av søyene. Vi har også kommet over dyr vi må drepe fordi de er så hardt skadd, forteller han.

– Ikke hverdagskost

Ifølge Røtterud er det ikke hverdagskost at ulven begår massedrap av sau i Romeriksåsen.

– Det er første gang jeg opplever noe sånt. Jeg tror aldri det har skjedd et lignende angrep her, sier han.

Den første sauen ble oppdaget fredag ettermiddag. Siden har bøndene saumfart skogsområdene på jakt etter drepte og skadde dyr.

– Det er ganske trist stemning blant saueeierne akkurat nå, sier Røtterud, som er usikker både på hvor ulven kom fra og hvor den har reist videre.

Fellingstillatelse

Ifølge Røtterud har Fylkesmannen i Oslo og Akershus gitt fellingstillatelse på ulven. Men foreløpig er den ikke funnet.

Det ferskeste sporet etter ulven stammer ifølge Røtterud trolig fra torsdag kveld eller fredag morgen.

En tredje bonde som er har mistet dyr, er David Eik fra Nannestad. Han fant en av søyene sine død i Råsjøen i hjemkommunen.

– Det er ikke morsomt å finne dyrene sine på denne måten. Ulven biter, han går ikke inn for å drepe. Det fører til mye lidelse for dyra. Dyret mitt har trolig løpt ut i Råsjøen og druknet seg etter at det ble skadet av ulven, sier Eik.

Rovviltpolitikk

Per nå er det totalt fem bønder som er berørt av ulvens herjinger.

Bjørn Røtterud frykter at han og resten av sauebøndene i området kun har sett starten på et ulveproblem.

– Dette kan skje igjen om 14 dager. Med den rovviltpolitikken som drives i dag, vil dette skje igjen. På en dag som denne vurderer man om man skal fortsette med sauehold. Jeg har bedre ting å gjøre enn å bære kadavre ut av skogen, sier han.