Høyre og Fremskrittspartiets erklærte ønske om å redusere og etter hvert fjerne formuesskatten, får Ap-ordførerne Ole Jacob Flæten og Anders Østensen til å rette en advarsel foran valget om snaut to måneder.

– Hvis kommunene etter hvert skal måtte klare seg helt uten disse skatteinntektene, vil det måtte bety dramatiske kutt i tjenestetilbudene, hevder Skedsmo-ordfører Ole Jacob Flæten.

– Store som små kommuner er akkurat like avhengige av inntektene fra formuesskatten. Dersom disse inntektene gradvis bortfaller, vil det bli enda mer aktuelt for vår kommune og sikkert også svært mange andre, å ty til eiendomsskatt, uttaler Gjerdrum-ordfører Anders Østensen.

1,2 milliarder i Akershus

Arbeiderpartiet har innhentet tall fra Statistisk sentralbyrå som viser at Akershus-kommunene siste år fikk beholde 1,2 milliarder kroner av beløpet som ble innkrevd i formuesskatt. Det tilsvarer 63,6 prosent av totalbeløpet.

I Asker og Bærum fikk de to kommunene 745 millioner kroner i kassa som et resultat av formuesskatten. Tilsvarende tall for hele Romerike er 283 millioner, for Follo 176 millioner.

«De som har anledning»

– Mange betrakter formuesskatten som urettferdig, fordi det er betalt skatt av pengene fra før?

– Nei, det synes jeg ikke. Formuesskatten er kun rettet mot firmaer og personer som har anledning til å bidra med mer til fellesskapet, svarer Ole Jacob Flæten.

– Du skal tross alt ha godt og vel 800.000 kroner i formue før du må betale formuesskatt, så ordningen rammer ingen med svak økonomi, understreker Anders Østensen. Verken Flæten eller Østensen betaler selv formuesskatt, siden de begge har større gjeld enn private rikdommer.

Hva mener du? Si din mening nederst i saken!

Store konsekvenser

– Hvilke konsekvenser kan et bortfall av inntektene føre til?

– For Skedsmo kommune er det snakk om 53 millioner kroner. Om vi ikke hadde hatt disse pengene, ville vi ha måttet foreta dramatiske kutt innenfor ikke-lovpålagte oppgaver, som for eksempel forebyggende arbeid, uttaler Ole Jacob Flæten.

– For vår del er det snakk om i overkant av sju millioner, penger vi kan bruke på sykehjemsplasser, lønninger til lærere og sykepleiere, sier Østensen.

Mot en hard valgkamp

Verken Flæten eller Østensen har gitt opp håpet om rødgrønn valgseier.

– Vi vet at mange bestemmer seg like før valget, og Arbeiderpartiet skal jobbe knallhardt for å få fram de politiske forskjellene. Jeg er optimist, konkluderer Skedsmo-ordføreren. Gjerdrums ordfører svarer:

– Det har sett dårlig ut på en del galluper, men mulighetene for rødgrønn seier er avgjort til stede. Valgkampen er ikke kommet skikkelig i gang.