Med dronningen på besøk

28. november 2008, kl. 23:00