Gå til sidens hovedinnhold

Massive brudd på arbeidsmiljøloven

Artikkelen er over 9 år gammel

Hittil i år har Ahus brutt arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeidstid over 30.000 ganger. – Fullstendig uakseptabelt, mener hovedverneombudet om den ulovlige overtidsbruken.

I Akershus universitetssykehus’ rapport for 2. tertial, som skal behandles i styremøtet 30. september, slås det fast at arbeidstidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven ved utgangen av august var brutt til sammen 30.839 ganger.

16.360 av bruddene fant sted i 1. tertial, de resterende 14.479 har forekommet i 2. tertial.

I 2010 ble Ahus politianmeldt for tilsvarende forhold. Da ble det rapportert om drøyt 10.000 brudd på overtidsreglene for hele året.

Vil helt bort fra lovbrudd

I går formiddag var det allmøte for ansatte på Ahus, der sykehusdirektør Hulda Gunnlaugsdottir orienterte om blant annet driftssituasjonen og de gjentatte bruddene på arbeidsmiljøloven.

– Tertialrapporten viser hvor alvorlig situasjonen har vært, og vi har nå laget en handlingsplan som vi følger tett for å få ned antall brudd på overtidsbestemmelsene. Målet er å komme helt bort fra det. Jeg kan ikke si eksakt når det vil skje, men jeg håper situasjonen er en helt annen når vi går inn i 2012, sier Ahus-direktøren til Romerikes Blad på vei ut fra møtet.

Er i god utvikling

– Vi var i løpet av våren og sommeren kommet i en situasjon der vi var nødt til å ta fatt i dette. Samtidig var det ikke før da at vi kunne ta tak i det på en god måte, på grunn av bemanningssituasjonen som følge av at Ahus fikk et nytt opptaksområde og trengte mye nytt personell. Disse nye ansatte er nå på plass, og vi er i god utvikling når det gjelder bruddene på arbeidsmiljøloven, forklarer Gunnlaugsdottir.

– Hva er de viktigste virkemidlene for å få orden på situasjonen?

– Det handler om ledelse, om å fordele oppgaver og pasientbehandling på rett måte og om å ha nok personale med rett kompetanse. Dessuten skal vi rapportere månedlig på dette området, svarer Ahus-direktøren.

Bekymret for de ansatte

Hovedverneombud Finn W. Halvorsen ved Ahus er ikke tilfreds før han ser resultater av tiltakene.

– Dette er fortsatt fullstendig uakseptabelt, selv om antall brudd på arbeidsmiljøloven har gått noe ned i 2. tertial, slår han fast.

Halvorsen er svært bekymret for konsekvensene dette har for ansattes helse.

– Vernebestemmelsene skal sikre de ansatte en forsvarlig arbeidsbelastning som her brytes massivt. Jeg får stadig bekymringsmeldinger fra ansatte som opplever blant annet søvnproblemer og fordøyelsesproblemer og som setter dette i sammenheng med jobben, påpeker hovedverneombudet overfor Romerikes Blad.

Viser ubalanse

Han mener også antall brudd på loven dokumenterer en betydelig ubalanse mellom oppgaver og ressurser ved Ahus.

– Ahus har pålegg fra Arbeidstilsynet både om å lukke avviket knyttet til ubalanse mellom oppgaver og ressurser og om å etterleve arbeidstidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven. Ahus er politianmeldt for brudd på arbeidsmiljøloven i 2010, og det går mot langt flere brudd i 2011 enn i 2010, konstaterer Halvorsen.

Han mener situasjonen med brudd på arbeidstidsbestemmelsene henger nøye sammen med en driftssituasjon med høyt overbelegg.

Legene ved medisinsk divisjon på Ahus sendte i forrige uke en bekymringsmelding til ledelsen på bakgrunn av at avdelingen har mellom 20 og 30 korridorpasienter hver dag.

– Jeg deler deres bekymringsmelding, og gir legene full støtte, sier Finn W. Halvorsen.