Den nye lederen i Socialdemokraterna viser til Sverige der horekundene ble kriminalisert i 1999. Hun mener loven hjelper de prostituerte, og at den hindrer såkalt trafficking, fordi det er blitt vanskeligere å reklamere for sexsalg.

Det er grunn til å tro at Sahlins uttalelser kan bidra til at et flertall på Ap-landsmøtet går inn for en lov som vil gjøre situasjonen mye verre for den gruppen som alle er enige om å hjelpe; de prostituerte jentene. Både Senterpartiets og SVs landsmøter har denne våren gått inn for kriminalisering. Selv om partiledelsen advarer mot et slikt forbud, fordi det vil ramme de svakeste, blir landsmøtene grepet av en stemningsbølge: Politikerne kan ikke lenger sitte stille og se på at trafikken vokser i omfang. Politikk er å ville, og de som støtter et lovforbud, gjør det selvsagt ikke for å forverre situasjonen for en svak gruppe, men fordi de oppriktig mener at det er et egnet tiltak for å redusere horetrafikken, og for å få tatt de kyniske bakmennene. Prostitusjon og trafficking er blant verdens tre største illegale industrier, rett bak narkotika- og våpenhandel.

Når Aps delegater i dag stemmer over forslaget, vet de at de bestemmer regjeringens politikk. Ved å si ja til et forbud trosser landsmøtet både partiledelsen og den nye lederen av kvinnebevegelsen, Anniken Huitfeldt. Hun er forbudsmotstander av hensyn til de prostituerte som hun mener vil bli tvunget «under jorda» og bli prisgitt halliker.

Lederen av kvinnenettverket i Akershus, Torunn Skottevik, har stikk motsatt oppfatning. Hun frykter at Norge kan bli et fristed for sextrafikk. Skottevik tror etterspørselen vil øke når tilbudet blir større, og at samfunnet må stoppe dette ved å si klart ifra med et lovforbud.

Vi håper landsmøtet faller ned på et kompromissforslag som støtter intensjonen om sexforbud, men som først vil avvente den endelige evalueringen av det svenske forbudet. Situasjonen for de prostituerte i Sverige er neppe så rosenrød som Sahlin gir uttrykk for.

Dersom det skulle bli lovforbud, er det viktig at det følges opp med en sosialpolitisk tiltaksplan som virkelig hjelper ofrene for menneskehandel og prostitusjon. Hvis ikke blir vedtaket ren symbolpolitikk.