Må stenges for biler

BEKYMRET: Sten Magne Berglund (Ap) deler Frogner-befolkningens bekymringer for Frogner bru, som vil ha en kjørebane og lysregulering fram til den stenges helt i 2016 eller 2017. Foto: Kay Stenshjemmet

BEKYMRET: Sten Magne Berglund (Ap) deler Frogner-befolkningens bekymringer for Frogner bru, som vil ha en kjørebane og lysregulering fram til den stenges helt i 2016 eller 2017. Foto: Kay Stenshjemmet Foto:

Artikkelen er over 5 år gammel

Befolkningen på Frogner må leve med dagens bruløsning helt fram til ny Frogner bru står ferdig.

DEL

Sørum kommune har nylig vært i møte med Statens vegvesen om bru, men fikk ikke helt de svarene man ønsket seg.

– Vi spurte om brua kan åpnes igjen for biltrafikk begge veier med begrenset akseltrykk og bare for personbiler. Svaret var negativt, sier ordfører Mona Mangen (Ap).

Frykter overlast

Veivesenets bruekspert sier at de ikke kan åpne for trafikk begge veier, da bruas bæreevne er blitt for svak.

– De måtte i så fall innføre begrensninger for større biler. Veivesenet mener at sjansen er stor for at noen ikke vil respektere nedsatt akseltrykk, og da er ikke sikkerhetsmarginen stor nok ved møtende tunge kjøretøyer, forteller Mangen.

Svarene kom på spørsmål fra Sten Magne Berglund (Ap), som er leder av miljø- og utviklingsutvalget i Sørum, spørsmål som han har tatt med seg fra folkemøte på Frogner tidligere i år.

– Statens vegvesen antydet da full stenging av bru og gangbru i byggeperioden. Det har skapt store bekymringer, og folk på Frogner har lenge måttet smøre seg med tålmodighet, uttalte Berglund i Spørrekvarten i kommunestyret.

Da samferdselsstyret i fylket var på befaring i sommer, fikk ordføreren to minutter til å legge fram kommunens bekymring rundt Frogner bru både før og under byggeperioden.

Blir en gangbru

Ordføreren fikk der og da en forsikring fra veivesenet at det blir gangbru i hele perioden.

Arbeidet med mulighetsstudiet er igangsatt og byggestart er planlagt til slutten av 2016/begynnelsen av 2017.

Brua må stenges for biltrafikk i byggeperioden.

– Forbindelse for gående og syklende skal opprettholdes, alternative løsninger skal vurderes. Det kan være aktuelt med midlertidig gangbru i byggeperioden, det er også mulig at permanent gangbru bygges først, sier Mona Mangen.

Kommunen spiller inn som en mulighet å se på gangveiforbindelse fra stien ved Heksebergvegen over til idrettsanlegget.

Artikkeltags