Rundt årsskiftet ble ledelsen ved OSL varslet om at kontrollen av drivstoffanlegget til to flyoppstillingsplasser som ble laget i 2007 muligens hadde sviktet, skriver VG.

I sommer ble området avstengt og flyplassledelsen har bestemt at området må graves opp slik at kontrollene kan gjøres ordentlig.

– Vi reagerte med en gang, sier informasjonssjef Jo Kobro ved Oslo Lufthavn Gardermoen til VG.

Hemmelig granskingsrapport

VG skriver i dag at tre ansatte i formaet Norweld Control Services, som skal kontrollere sveisearbeid i rør og konstruksjoner, i sommer ble fratatt alle sine sertifikater etter at det ble avdekket sikkerhetsjuks i stor skala.

Ifølge en hemmeligstemplet granskingsrapport fra sertifiseringsorganet Force Technology har Norwelds Oslo-kontor drevet «graverende juks i faget» og begått «brudd på de etiske regler av særdeles grov karakter».

Kan være større

I tillegg til at Oslo Lufthavn Gardermoen må grave opp et større område, vurderer Hafslund om deler av Oslos gater og veier må graves opp igjen for å kontrollere at sveisearbeidene på fjernvarmeledninger er godt nok utført.

– Vi har vært orientert om denne saken en stund, og den kan være større enn de to forholdene vi nå kjenner til, sier sjefsingeniør Knut Erik Burud i DDirektoratet for samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB) til VG.