De to, som nå er i begynnelsen av tjueårene, ble tatt på fersk gjerning mens de tagget på Lindeberg stasjon i Sørum. Under ransaking på deres respektive adresser ble det funnet både fotografier og skisser av tagging, i tillegg til en rekke spraybokser. Avhørene og etterforskningen i saken resulterte i at de siktede etter hvert ble tiltalt for 11 forskjellige

taggerepisoder i Ullensaker, Eidsvoll og Sørum.

23-åringen forklarte i retten at han i mai 2002 begynte å tagge på forskjellige bygninger i distriktet sammen med kameraten. Dette var ifølge tiltalte en form for opprør. Han fortalte at en tag er en signatur for en person mens et crew er signaturen til en gjeng som holder sammen. Selv hadde han "LEAR" som sin personlige tag, mens 21-åringen opererte med "LEEN". Deres fellessignatur var "SRK". Det var ingen symbolikk i taggingen.

– Spennende

Den andre tiltalte begynte med tagging fordi det var spennende. Han tok først bilder av andres tagging på vegger og bygninger og begynte etter hvert å tagge selv.

– Vi fikk et "kick" av taggingen, særlig når vi sprayet på et sted hvor dette ikke var tillatt. Men jeg er glad for at vi ble oppdaget. Det er ikke lett å vite hvor langt dette hadde gått, dersom vi ikke var blitt stanset i tide, mente han.

Blant de stedene duoen tagget var Råholthallen og Råholt ungdomsskole, vanntårnet i Tærudåsen i Eidsvoll, Søndre Samfund, Oslo Lufthavn Gardermoen, Råholt senter, Rimi senter, Coop Nord, fotgjengerunderganger og Expert-butikken i Eidsvoll. Lindeberg stasjon var ble til slutt siste stopp.

Utgiftene for å få fjernet taggingen var betydelige. Jernbaneverket og Eidsvoll kommune hadde bedt om namsdom for til sammen 50.000 kroner.

Grovt skadeverk

Eidsvoll tingrett karakteriserer taggervirksomheten som grovt skadeverk. – Sprayingen på Råholt ungdomsskole rammer elevene og de som har sitt daglige virke der. Skadeverket på Råholthallen og Søndre Samfund dreier seg om omfattende tilgrising og vil virke ødeleggende for folk som kommer for å få positive opplevelser i slike forsamlingslokaler.

Om straffeutmålingen anfører retten at de tiltalte i løpet av forholdsvis kort tid rakk å gjøre omfattende skade. Straffen ble for begge satt til 45 dagers betinget fengsel. Det er et vilkår at de to betaler 39.906 kroner i erstatning til Eidsvoll kommune og 10.094 kroner til Jernbaneverket, Region Øst.