Østlandssendingen skriver i dag at fødende må regne med å bli avvist ved Ahus når sommeren kommer.

Årsaken er det som trolig blir tidenes babyboom ved sykehuset.

470 fødende

Allerede skal 470 kommende mødre ha meldt fra om at de kommer til å føde ved Ahus i løpet av juni.

Det er 70 flere enn i fjor og 20 mer enn sykehuset har kapasitet til.

I mars åpner ytterligere fire fødestuer og dobler dermed kapasiteten, likevel vil ikke sykehuset ha mulighet til å ha flere fødende enn 450.

Barnehageplass

Hvorfor det er så stor økning i antall fødende tror assisterende klinikksjef ved fødeavdelingen ved Ahus, Nina Smith har med den store konkurransen om barnehageplass å gjøre.

– Jeg tror det har noe å gjøre med reglene for å søke barnehageplass. Det ser ut til at fødselstoppen er flyttet fra våren til sommeren, sier hun til Østlandssendingen.

Det er nemlig sånn at barn som er født tidligere enn 1.august, lettere får barnehageplass enn barn født senere på året.

Sendes til andre sykehus

Nina Smith påpeker likevel at de som skal føde i juni ikke trenger å bekymre seg.

– Vi har god kontakt med de andre fødeavdelingene. Hvis en fødende ringer inn og vi har det fullt, så kan vi si at det er ledig kapasitet ved Ullevål eller et av de andre sykehusene, sier Smith.

Selv om dette ikke er ønskelig, så er det av og til eneste valget.