Leder i Østmarkas Venner, Steinar Saghaug, reagerer kraftig på oppgraderingen av lysløypa som omtales i Romerikes Blad torsdag. Organisasjonen hadde reagert alt før RB-artikkelen. Medlemmer var kommet hjem fra skogstur i sjokk over veianlegget som helt uventet for dem var blitt anlagt i den tidligere så idylliske lysløypetraseen.

– Vi jobber i første omgang mot Lørenskog kommune for å få klarlagt om saksbehandlingen har gått riktig for seg, sier Saghaug. – Etter vår mening innebærer denne omleggingen så store inngrep i landskapet at det burde vært fremmet som reguleringssak og lagt ut til offentlig ettersyn. Som interesseorganisasjon i området burde vi også fått en så omfattende utbyggingsplan til høring, sier Saghaug. – Vi mener at det som nå har skjedd, også må være i strid med Marka-loven.

Ikke reguleringssak

Utbyggingssjef Arild Skogholt i Lørenskog kommune bekrefter over RB at arbeidene som er gjennomført på den 8 kms lysløypa fra Vallerud til Mariholtet ikke har vært gjenstand for reguleringsbehandling.

– Det ville stilt seg annerledes om traseen ble lagt om. Vi betrakter dette som oppgradering av eksisterende lysløype. Blant annet kan det nå lages løype med mye mindre snø, det er skøytemuligheter, og framkommelig med barnevogn og motordrevne rullestoler.

– Var det ikke også en forutsetning fra grunneierne at oppgraderingen skulle gjøre veien brukbar til skogsdrift?

– Det kjenner jeg ikke til. Avtalen mellom grunneierne og kommunen fra 1982 er reforhandlet, men jeg kjenner ikke detaljene i innholdet. Det meste med utbyggingen har foregått i forhold til teknisk og kulturetaten i kommunen.

Konflikt i friluft

– Vi i Østmarkas Venner har felles interesser med Lørenskog Skiklubb når det gjelder å legge til rette for å få folk ut i Marka, sier Saghaug. Men han viser til eksempler fra Oslomarka på at idretts- og friluftsorganisasjoner også har en del motstridende interesser som brukere av Marka.

– De fleste som bruker Marka søker først og fremst ro, stillhet og naturopplevelsen, mener Saghaug.

Østmarkas Venner reagerer også på utførelsen av anlegget med sprengning og utskjæringer. De mener at selv en kraftig oppgradering av lysløypa ville blitt mer skånsom mot naturen hvis friluftsinteressene hadde fått være med på planleggingen. Han mener det nå bør gjøres hva som er mulig for å lege noen av sårene.

Snøproduksjon i Marka

Skiklubben arbeider også for å få til et snøproduksjonsanlegg ved Lintjern, en opplysning som var falt ut i gårsdagens avis. Også dette reagerer Saghaug på:

– Kommunen kan bare ikke sette i gang med et slik produksjonsanlegg innenfor Markagrensa uten en full reguleringsbehandling.