– Lider av paranoid schizofreni

LA FRAM INNHOLDET: Statsadvokat Inga Bejer Engh og Svein Holden la fram deler av innholdet i erklæringen fra de to oppnevnte sakkyndige. FOTO: SCANPIX

LA FRAM INNHOLDET: Statsadvokat Inga Bejer Engh og Svein Holden la fram deler av innholdet i erklæringen fra de to oppnevnte sakkyndige. FOTO: SCANPIX

Artikkelen er over 7 år gammel

Anders Behring Breivik var psykotisk da terrorhandlingene skjedde og han styres av vrangforestillinger. De sakkyndige mener Breivik ikke er strafferetslig tilregnelig.

DEL

Statsadvokat Svein Holden presenterte tirsdag de sakkyndiges rapport sammen med statsadvokat Inga Bejer Engh.

– De to sakkyndige er samstemte om konklusjonen. Etter det vi kan se, er det ikke gitt uttrykk for tvil eller uenighet verken i premissene eller konklusjonen, sa Holden på en pressekonferanse.

Ifølge konklusjonen var Breivik psykotisk på tiden da handlingene skjedde, og Breivik var også psykotisk under observasjonen som de sakkyndige har foretatt av ham.

Massemorderen er dermed erklært utilregnelig, og skal ha behandling på sykehus. Ikke fengselsstraff, dersom Rettsmedinsk kommisjon (RMK) mener rapporten er faglig holdbar.

DOMSTOLEN: – Rettssaken skal gå som vanlig

– Vrangforestillingsunivers

– Konklusjonen er at Anders Behring Breivik er utilregnelig. For å belyse konklusjonen noe, synes vi det er naturlig å fremheve at de sakkyndige beskriver en person som befinner seg i sitt eget vrangforestillingsunivers, hvor alle hans handlinger og tanker styres av disse vrangforestillingene, sier statsadvokat Holden

Han forteller at Breivik har fortalt til de sakkyndige at han begikk drapene av kjærlighet til sitt folk.

– Han beskriver seg selv som den mest perfekte ridder siden andre verdenskrig og at hans organisasjon vil overta makten i Europa. Og han antyder også seg selv som fremtidig regent i Norge, opplyser Holden.

Erklæringen skal vurderes

Holden forteller videre at den rettsmedisinske kommisjonen skal gå gjennom rapporten fra rettspsykiaterne Torgeir Husby og Synne Sørheim før den kan legges til grunn av retten.

– Vi understreker at kommisjonen skal ha en selvstendig gjennomgang. Det kan utlyse ytterligere kommentarer og uttalser fra Husby og Sørheim, sa Holden.

Kommisjonen har imidlertid ikke anledning til å gjøre nye undersøkelser av Breivik. De ser kun på rapportens kvalitet. Det er ventet at kommisjonen vil være ferdig med sitt arbeid en gang før jul.

Tvunget psykisk helsevern

Anders Behring Breivik kan bli dømt til tvunget psykisk helsevern på livstid, opplyser statsadvokat Inga Bejer Engh.

Engh forklarte på pressekonferansen tirsdag hvorfor Breivik kan unngå fengselsstraff dersom de sakkyndiges konklusjon blir endelig.

– Når en person er psykotisk når han begår en straffbar handling, kan han ikke dømmes til fengselsstraff. Han kan heller ikke dømmes til det vi kaller forvaring. Vedkommende har da en så alvorlig psykisk lidelse at det ikke er forsvarlig å idømme ham fengselsstraff, sa Engh.

Prinsippet om at en utilregnelig person ikke kan straffeforfølges, har vært rettsprinsipp i Norge siden middelalderen. Utilregnelige lovbrytere som har begått alvorlig kriminalitet og som man vurderer som farlige, kan dømmes til tvunget psykisk helsevern.

– Det vil si at de dømmes til tvunget opphold i psykiatrien, om nødvendig for resten av livet. Bakgrunnen for dette er at vi som samfunn har behov for å beskytte oss mot utilregnelige personer. Dersom den endelige konklusjonen blir at Anders Behring Breivik er utilregnelig, vil vi be retten avsi en dom om tvunget psykisk helsevern, sa Engh

Legen bestemmer sikkerheten

– Som i alle saker vil retten måtte vurdere om Breivik har begått handlingene han er anklaget for. Eneste forskjell er at vi ikke kan påstå fengsel eller forvaring, men må be om at han overføres til tvunget psykisk helsevern, sier statsadvokat Inga Bejer Engh.

Hun sier at det ikke er opp til retten å bestemme innholdet i det psykiske helsevernet.

– Den ansvarlige legen må bestemme hvilket sikkerhetsnivå som må være rundt den domfelte. Legen plikter å ta hensyn til hvilket behov samfunnet har til å beskytte seg mot domfelte, sier Engh.

– Dersom Breivik blir dømt til tvunget psykisk helsevern, vil påtalemyndigheten følge nøye med på at sykehuset sørger for den nødvendige sikkerheten, sier hun videre.

Overføring til tvungent psykisk helsevern betyr at Behring Breivik kan bli holdt på en psykiatrisk institusjon og underlagt behandling. Hvert tredje år må vedtaket opp til ny behandling. Og dersom han senere blir vurdert som frisk, må man få en ny rettslig runde på hva som kan skje. Da kan retten i spesielle tilfeller overføre ham til vanlig soning i fengsel.

Artikkeltags