En 36 år gammel mann fra Aurskog-Høland er dømt til ett år og to måneders fengsel for å ifølge dommen fra Nedre Romerike tingrett «gjentatte ganger truet, øvet vold mot og på annen måte mishandlet sin ektefelle».

I fengselsstraffen ligger det også andre lovbrudd, som bruk av narkotika, flere brudd på veitrafikkloven og oppbevaring av eksotiske dyr.

Retten skriver i dommen at den 37 år gamle fornærmede kvinnen har «levd i et regime preget av kontinuerlig utrygghet og vold». Dette skal ha preget kvinnen psykisk i ettertid.

I tillegg til fengselsstraffen er 36-åringen dømt til å betale kvinnen 50.000 kroner i oppreisning.

Pågikk i over ett år

I dommen nevner retten flere hendelser der de mener det er bevist at kvinne har blitt utsatt for vold og trusler. Disse hendelsen fant sted i tidsrommet våren 2008 til sommeren 2009

Retten mener at parets krangler, som utartet seg til vold og trusler, hadde sammenheng med tiltaltes rusmisbruk. Særlig i situasjoner der 36-åringen hadde sluppet opp for stoff:

«I slike situasjoner fremviste tiltalte en skremmende adferd med sterke affektutbrudd, der han til og begynne med lot han sinne gå ut over gjenstander ved bla. Å slå til dører og å knuse mobiltelefoner», skriver retten.

– Truet med drap

Retten skriver i dommen at tiltalte en vårdag i 2008 fikk greie på at fornærmede hadde nektet en venn av ham å selge 36-åringen rusmidler.

Tiltalte ble da meget sint og ringte hjem til kona og skrek i følge rette i fullt sinne at han skulle komme hjem og drepe henne.

Den 37 år gamle ektefellen oppfattet dette som en virkelig trussel og tok kontakt med politiet.

Retten skriver om flere episoder av slag fra tiltalte mot den 37-årige kona de mener er bevist har skjedd og viser til flere blåmerker.

Anker dommen

36-åringen nekter straffskyld for mishandling og trusler mot kona. I retten ba hans forsvarer om frifinnelse for punktet i tiltalen om dette.

Aurskog-Høland-mannens forsvarer, advokatfullmektig Einar Holaker sier til rb.no at dommen er anket:

– Vi er ikke enig i vurderingen av bevisene i saken – subsidiært har vi anket på straffeutmålingen, sier han.