Lene vant over kommunen – får to millioner i erstatning

FORNØYD: Lene er svært fornøyd med dommen i Nedre Romerike tingrett. Hun vant fram mot Skedsmo kommune. Foto: Vidar Sandnes

FORNØYD: Lene er svært fornøyd med dommen i Nedre Romerike tingrett. Hun vant fram mot Skedsmo kommune. Foto: Vidar Sandnes

Artikkelen er over 5 år gammel

Lene (38) vant saken mot Skedsmo kommune for sin tapte barndom, etter at barnevernet ikke grep inn. Hun er tilkjent to millioner kroner i erstatning.

DEL

Saken gjaldt krav om erstatning for skade påført ved unnlatt omsorgsovertakelse etter barnevernloven.

– Jeg er veldig fornøyd, men skjønner det fortsatt ikke helt, sier Lene selv.

BAKGRUNN: – Hvor mye er en tapt oppvekst verdt ?

To millioner

RB Helg hadde en bredt anlagt sak om Lene 13. desember.

Lille julaften kom dommen som ga henne 2 millioner kroner i erstatning for tapt arbeidsinntekt, beregnet etter skjønn og fordi det ifølge dommen er sannsynlig at hun hadde gått videregående skole og fått seg den kokkeutdanningen hun ønsket seg, dersom barnevernet hadde overtatt omsorgen for henne som 16-åring.

Det ville ha vært i tråd med hennes eget ønske, og var også i tråd med den barnevernfaglige konklusjonen.

Saken som anbefalte omsorgsovertakelse ble av ukjent grunn imidlertid aldri fremmet for nemnda som avgjorde slike saker. Da saken ble henlagt i mai 1993 hadde barneverntjenesten ingen opplysninger som kunne gi grunn til å anta at Lene hadde en tilfredsstillende omsorg, påpekes det i dommen.

Dommen fra Nedre Romerike tingrett, der dommer var sorenskriver Ingrid Røstad Fløtten og meddommere psykologspesialist Bente Almo og psykolog Thomas Nordhagen, ga imidlertid ikke Lene medhold i kravet om oppreisning.

Tok saken gratis

Lenes advokater, advokat Ruth Nying Frøland og advokatfullmektig Hanne Beate Janitz Ihleby hos Økland & Co. kjørte saken pro bono, det vil si at de tok den på eget initiativ og gratis.

Altså med risiko for at dersom de tapte saken ville de ikke få dekket omkostninger og arbeidet med saken. Men retten har også tilkjent Lene dekning av alle saksomkostninger, det vil si at kommunen i tillegg til den økonomiske erstatningen på to millioner kroner til Lene, er dømt til å måtte ut med i underkant av 218.000 kroner i saksomkostninger.

Det er årsakssammenheng mellom skaden Lene fikk som følge av unnlatt omsorg og manglende skolegang som medførte inntektstap. Tapet var påregnelig. Lene har ikke medvirket til tapet.

Hun var ambivalent i spørsmålet om omsorgsovertakelse, noe som er vanlig. Det kan ikke legges avgjørende vekt på barnets mening i en sak som denne. Det er grunnlag for å tilkjenne oppreisningserstatning etter skadeserstatningsloven, idet uaktsomheten var grov, prosederte hennes advokater i retten da saken var oppe i november. De ba om erstatning og oppreisning fastsatt etter rettens skjønn.

KS-advokat Frode Lauareide mente at kommunen ikke har handlet uaktsomt og det er vid margin for det barnevernfaglige skjønn som må ligge til grunn for et vedtak. Det kreves mer for å konstatere uaktsomhet når det gjelder unnlatelse enn aktiv handling, prosederte han og ba om frifinnelse på alle punkter.

Artikkeltags