Gå til sidens hovedinnhold

Låven kan bli kultursenter

Artikkelen er over 16 år gammel

Den store rødmalte låven på idylliske Huseby gård kan få nytt og spennende innhold. Innen 2010 kan den være utviklet til Skedsmokorset Kultursenter.

16.000 mennesker bor på Skedsmokorset. Her er flere mennesker enn i Mandal by. Likevel mangler stedet, som har hatt sterk befolkningsvekst de siste åra, en møteplass som kan virke samlende på befolkningen.

Nå foreligger et konkret forslag om å etablere et senter av Natur – Kultur – Helse – karakter på Huseby gård, det vil si i de ikke-museale bygningene på stedet.

– Skedsmokorset Kultursenter kan bli en vakker blomst i knapphullet til Skedsmo kommune. Her kan vi få det til å myldre av folk og aktiviteter på befolkningens egne premisser, sier Lars Hauge i Folkeakademiet Akershus/Skedsmokorset Kulturforum og drømmer seg helt bort.

Inntar låven

Hauge er medlem av en forprosjektgruppe som nå har overlevert sin rapport til Skedsmo kommune om muligheten for å etablere et slikt senter her. Gruppa har i tillegg bestått av Lene Blixland fra Skedsmo kommune, Mette Holme Ingeberg fra Høgskolen i Akershus, Unni Berit Schjervheim fra NaKuHel Norge og Eivind Klemp, daglig leder av Skedsmokorset Kulturforum.

– Arbeidet med å etablere et tverrsektorielt senter må igangsettes umiddelbart i et forpliktende samarbeid med kommunen, Huseby gårds venner og Skedsmokorset Kulturforum, sier Hauge og Klemp. Skedsmo kommune eier arealene, og gruppa foreslår etablert en egen stiftelse for kultursenteret.

Det er låven på gården som danner det konkrete, fysiske utgangspunktet. Låven har 1.000 kvadratmeter grunnflate, og innen juni skal en egen gruppe legge fram sine planer og beregninger, inkludert investeringsbehov, for ombygging.

2 millioner

Gruppa ser for seg en etappevis utvikling av kultursenteret. 2 millioner kroner er satt av fra inntektene fra den nye eiendomsskatten i kommunen til Huseby gård i 2006.

Nå vil de ha fortgang i arbeidet med å pusse opp låven. Derfor ønskes er en forskuttering av deler av bevilgningen, eller ekstra bevilgninger til byggeprosjekt.

Klemp og Hauge presiserer at låvens fasade skal beholdes slik den er i dag. Det er innvending at det er behov for betydelig ombygging og oppgradering.

Mange aktiviteter

Lista over konkrete aktiviteter de ser for seg at kan bli lagt til låven, er lang: Mulig lokalisering for bibliotekfilialen på Skedsmokorset, sentralt treffsted for ungdom, eventuell flytting av fritidsklubben på Holt/Vestvollen, Skedsmokorset Kulturforum har med sine 36 lag og foreninger som medlemmer, status som frivillighetssentral. Forumet kan ha senteret som base for sine møter og aktiviteter, mulig framtidig arena for arbeidstrening i samarbeid med Aetat, samarbeid med skoler, barnehager og institusjoner, Skedsmotun bo- og behandlingssenter ligger et steinkast unna, og de eldre beboerne kan ha glede og nytte av senteret, samt base for nærmiljøkonsulent, grupper og nærmiljøutvalg.

Ildsjelene håper nå på en bred, politisk debatt om veien videre, og bindende vedtak for budsjettåret 2006.

De poengterer at satsingen som nå gjøres på Lillestrøm Kultursenter ikke på noen måte vil kollidere med deres senter.

– Vårt senter vil komplettere det regionale kultursenteret i Lillestrøm. Her kan vi komme til å forsyne Lillestrøm Kultursenter med lokale krefter innen for eksempel teater, som først har utfoldet seg i låven på Huseby, lokker Lars Hauge.