– Det har dessverre blitt sånn at det er helt greit å komme for seint til timen, og mange tar helt bevisst busser som er her akkurat når skolen starter, eller til og med noen minutter etter den har startet. Slik kan vi ikke ha det, og derfor har vi nå valgt å gå såpass drastisk til verks, sier assisterende rektor ved Lørenskog videregående skole, Odin Tellesbø.

Fyller ut skjema

Fra og med i går møter elever ved Lørenskog videregående skole låste klasseromsdører hvis de kommer på skolen etter at første time har startet, presis klokka 08.20.

For å få komme inn og delta i undervisningen må de gå til skolens resepsjon og fylle ut et skjema om hvorfor de er for seine, for deretter å bli fulgt tilbake til klasserommet av noen i administrasjonen.

– Tanken er at vi skal kartlegge ulike årsaker til at elevene kommer for seint og prøve å finne løsninger på dette. Vi er selvsagt ikke ute etter å ta de som blir forsinket på grunn av kø eller kaos i trafikken en dag, og i slike tilfeller vil det heller ikke få noen konsekvenser. Vi har imidlertid tatt stikkprøver for å se hvor mange som faktisk kommer for seint til skolen, og det viser seg at det er en veldig stor andel av våre elever. På det verste kom så mange som 100 elever for seint på én og samme dag, og da må vi gjøre noe med situasjonen – uten at den nye ordningen skal være noen form for straff, sier Tellesbø.

Si din mening nederst i artikkelen: Er skolen for streng mot elevene?

Forstyrrer andre

Han er opptatt av at målet skal være å sette fokus på undervisningen, og at Lørenskog videregående må være en skole hvor elever trives og lærer.

– Når elever til stadighet kommer for seint går det utover undervisningen til de som er her tidsnok også. Lærerne har tidligere måttet notere ned hvem som er for seine og hvorfor selv, men med den nye ordningen på plass, vil andre kunne ta seg av dette slik at undervisningen i klasserommene kan gå mest mulig som normalt. Det er imidlertid viktig å understreke at ingen elever skal holdes borte fra undervisningen, det har vi verken lov til eller noe ønske om, så alle blir fulgt inn i timen, sier Tellesbø.

DE ANDRE SKOLENE: Ikke samme problem

– For strengt

Elevrådsleder Tom Kristian Blix-Nilsen Hansen forteller at det har kommet en del reaksjoner på den nye ordningen fra elevene på skolen, og ikke alle er like positive.

– Den første gjennomgående reaksjonen er nok at dette er veldig strengt. De fleste har forståelse for at noe må gjøres, men alle er nok ikke enige i måten det gjøres på. Jeg tror likevel at dette kan bli en ålreit løsning på sikt. Det handler nok bare om at elevene trenger litt tid til å venne seg til tanken. Det burde jo ikke være noe problem å komme tidsnok med mindre det er noe helt spesielt, og så lenge man får forklart seg om hvorfor man eventuelt kommer for seint, skal dette gå greit for alle parter, sier Hansen.

Elevorganisasjonen: – Ulovlig behandling

Siste utvei

At låste dører kan virke vel strengt for noen, har ikke den assisterende rektoren noe problem med å forstå. Han forklarer imidlertid at skolen allerede har gjennomført flere andre tiltak, uten å få bukt med problemet .

– Vi har prøvd å løse problemet gjennom informasjons- og holdningsarbeid, og vi har stått ute om morgenen for å få elevene inn, men det har ikke gitt den effekten vi ønsker. Nå prøver vi denne varianten, og så får vi gjennom jevnlige evalueringer vurdere om det fungerer bedre. Lørenskog videregående kan uansett ikke fortsette å være en skole der det er greit å komme for seint, sier Tellesbø.