Det er Nannestad-selskapet Overraskelse AS i samarbeid med Kirken i Nannestad som kommer med det hyggelige og uvanlige tilbudet.

– Selskapet vårt ble startet for å overraske andre med gode nestekjærlige handlinger. Gratis bil er siste skudd på stammen, sier Svein Arne Bergli.

Overraskelse AS

Han er en av de sju karene som startet Overraskelse AS i 2005.

– Alle har ikke egen bil, og alle har heller ikke like god råd. Det er synd hvis det skal hindre dem i å komme seg litt rundt, sier Bergli. Siden han jobber som ungdomsdiakon var det naturlig å ta kontakt med Kirken i Nannestad for et samarbeid. Bil og nøkler utleveres ved kirkekontoret.

Hytte på Sjusjøen

I fjor stilte Overraskelse AS to hytter på Sjusjøen til gratis disposisjon om sommeren. Siden ikke alle har så lett for å komme seg til Sjusjøen, slår de gavmilde karene nå også til med gratis bil.

Det er fullt mulig å låne bilen uten å binde seg til hyttetur. – Lånets varighet avtales i hvert enkelt tilfelle, men vi snakker om fra én dag til én uke.

– Følger det med gratis drivstoff?

– I utgangspunktet må låneren fylle opp tanken selv, men ved behov hjelper vi til der også, sier Svein Arne Bergli.

Vanskeligstilte

Både bil- og hyttetilbudet er først og fremst myntet på vanskeligstilte.

Overraskelse AS har tidligere arrangert tur til Sjusjøen for Slumsøstrene i Frelsesarmeen. Det har så langt vært få henvendelser på gratis sommerhytte, og biltilbudet er helt ferskt.

Nestekjærlighet

– Tilbudene må bli bedre kjent. Det kan også tenkes at mange kvier seg for å spørre om gratis bil eller hytte. Vi har gjennom våre kanaler mulighet til å formidle tilbudet til dem vi ser kan trenge en håndsrekning, eller litt nestekjærlighet, sier kirkeverge Øyvind Sandholt.

Det er også mulig å gi bort gratis bruk av bil eller en hyttetur i gave. Da vil kirkekontoret gjerne ha noen linjer om hvorfor man ønsker å gi bort denne gaven.