Låner én milliard

FULL KONTROLL: Rådmann Rannveig E. Eidet, her sammen med økonomisjef Stein Kristian Andersen, mener en totalgjeld på én milliard er fullt forsvarlig og høyst nødvendig.

FULL KONTROLL: Rådmann Rannveig E. Eidet, her sammen med økonomisjef Stein Kristian Andersen, mener en totalgjeld på én milliard er fullt forsvarlig og høyst nødvendig.

Artikkelen er over 11 år gammel

Rådmann Rannveig E. Eidet får nå fullmakten hun trenger for å ta Sørum til nye gjeldshøyder.

DEL

Med den nye fullmakten i hånden kan rådmannen i Sørum øke lånegjelden fra 700 millioner til én milliard. Eidet er enig i at det er en grense som sprenges.

– Én milliard er mange penger, ja, sier hun, men mener innbyggerne har liten grunn til å frykte at kommunen deres tar seg vann over hodet.

– Lånegjelden i Sørum er fortsatt lav, sammenliknet med mange andre kommuner.

– Nødvendig

Millard-rammen for låneopptak er en konsekvens av politikernes allerede vedtatte investeringer. Det gjelder ikke minst en utbygging for rundt 250 millioner på Sørvald bo- og behandlingssenter. I tillegg er det vedtatt kostbar oppussing og utbygging ved flere skoler og barnehager.

– Investeringene som er planlagt er helt nødvendige, kommenterer Eidet. At det utløser milliardgjeld bekymrer henne ikke. Hun er heller ikke redd for at prosjektene skal sprekke økonomisk og utløse behov for ytterligere finansiering.

– Vi er gode på forprosjektering og jeg er sikker på at vi ikke får noen overraskelser underveis. Vi har god styring og jeg er sikker på at dette blir veldig bra. Investeringene gjelder dessuten

ting som kommer innbyggerne direkte til gode.

Stopper ikke

Sørum kommune har valgt å ha flytende rente på lånemassen sin. Eidet er ikke bekymret for at renten skal øke slik at det skaper betalingsproblemer.

– Vi støtter oss på signalene fra Norges Bank om at det ikke ligger an til vesentlig renteøkning det nærmeste året, sier hun.

Sørum kommunes lånegjeld kommer ikke til å stoppe på én milliard. På lista over nødvendige utbygging- og oppussingsprosjekter de nærmeste årene står, i tillegg til nevnte Sørvald bo- og behadlingssenter, Nordli barnehage, Blaker Aldershjem, ny ungdomsskoleløsning på Frogner, mulige utvidelser ved Vesterskaun og Blaker skoler og nye boliger for funksjonshemmede. En saneringsplan i avløpsnettet skal også gjennomføres.

– Vi regner med at vi løpet av neste kommunestyreperiode vil ha behov for å øke lånerammen vår til 1,3 milliarder kroner, sier Eidet.

Artikkeltags