Gå til sidens hovedinnhold

Lagerjobber til Øvre – toppjobber til Nedre

Artikkelen er over 7 år gammel

Lagermedarbeidere bør jobbe på Øvre Romerike mens direktører og folk med høy utdanning og kompetanse bør jobbe i Lillestrøm eller Oslo vest.

Slik skisseres framtidig arbeidsplassutvikling for Oslo og Akershus i en rapport som danner grunnlag for det som skal bli en vekstplan for Oslo og Akershus.

Det er Vista Analyse som har vurdert ulike utviklingsmuligheter, på oppdrag fra det kommune – og fylkeseide Plansamarbeidet.

Vista Analyse mener det vil være utfordrende å etablere kontor – og kompetansearbeidsplasser i tilknytning til utviklingen rundt Gardermoen. Avstanden til Oslo er for stor, og det er for få innbyggerne der med høy kompetanse. Vista Analyse mener derfor den mest fornuftige strategien er å videreutvikle området som et senter for lager- og logistikkbedrifter, i tillegg til at det som naturlig vokser fram av handel – og hotellvirksomhet.

Hva tenker du om rapportens svar? Del dine meninger nederst i denne artikkelen!

Reagerer kraftig

Det er en betraktning kommunene på Øvre Romerike reagerer på. I sin høringsuttalelse til drøftingsdokumentet de har hatt til gjennomsyn skriver interkommunale Øvre Romerike Utvikling at analysen «mangler refleksjoner» og er «for sneversynt».

Ullensaker-ordfører Harald Espelund (Frp) sier dette:

– Det er fortvilende at vi skal bruke så store ressurser og mye penger på noe som er så langt ute på jordet. Men jeg smiler i mitt innerste likevel, for de som har skrevet dette har nok lite kunnskap om Øvre Romerike, sier han.

Det er mange høykunnskapsbedrifter i mange kommuner på Øvre Romerike, og det vil komme flere både til Gardermoen og andre steder, ifølge Espelund.

– Vi har ingenting imot lagerarbeidsplasser. Coop etablerer seg ved Gardermoen, men det er også en kunnskapsbedrift. Coop etterspør ikke lagerledere uten utdannelse. Det kreves høykompetente arbeidstakere med utdannelse på ingeniørnivå, sier ordføreren.

LHL vil etablere en hjerteklinikk. Det er en høykunnskapsbedrift.

– Selv pensjonistene som triller traller på flyplassen er høyt utdannet, smiler Espelund.

Daglig leder i Øvre Romerike Utvikling, Kurt-Gøran Adriansen sier at en flyplass trekker til seg alle typer arbeidsplasser, høykunnskapsbedrifter og bedrifter som ikke trenger så høyt utdannede personer.

– De muligheter som Gardermoen åpner for synliggjøres ikke i Vista-rapporten. Den mangler refleksjoner over flyplassens posisjon som en avgjørende drivkraft i hele regionen, sier Adriansen og legger til:

Kan ikke styres

– Å prøve å styre hvor bedriftene skal plassere sine virksomheter i et demokrati, er ganske vanskelig. Utviklingen rundt andre flyplasser i Europa viser at det blir en blanding av typer arbeidsplasser. Det er en naturlig utvikling. Det perspektivet tar ikke Vista-rapporten tak i. Vi ønsker å fokusere på bredde i arbeidsplassutviklingen, sier han.

Men i drøftingsdokumentet fra Plansamarbeidet pekes det altså på at forskningsmiljøet på Kjeller og ved Ahus er en naturlig bærbjelke for utvikling av såkalte kunnskapsbedrifter i området tett på Lillestrøm. En konsekvens av det vil trolig også være at det er mer naturlig for store bedrifter å legge hovedkontorene sine hit, i stedet for lenger ut på landet.

– Må ta valg

Sekretariatsleder for Plansamarbeidet, Ellen Grepperud, understreker at et endelig planforslag ikke foreligger ennå.

– Vi skal nå ta med oss høringsuttalelsen inn i den videre vurderingen. Det er for tidlig å si hvilke anbefalinger vi lander på, sier hun.

Samtidig bekrefter hun at analysen gir et viktig grunnlag for vurderingene som skal gjøres, og at det i det endelige planforslaget vil bli gjort klare prioriteringer av hvor tyngdepunktet for ulike typer arbeidsplasser bør ligge.

– Da kan det hende det er naturlig å tenke seg at teknologibedrifter, for eksempel, bør ligge rundt forskningsmiljøene på Nedre Romerike. Det skal ikke være svart-hvitt, men alle kan ikke få alt i en slik plan. Tar vi ikke klare valg kommer vi ikke videre, sier hun.

Kommentarer til denne saken