Kapasiteten ved fødeavdelingen ved Ullevål sykehus er sprengt.

– Ullevål universitetssykehus opplyser at om lag 2000 kvinner som ønsker fødeplass ved sykehuset avvises hvert år, fordi sykehuset mangler kapasitet. Pasientene opplever både å få urettmessige avslag på søknader om fødeplass, og å bli henvist til andre sykehus når fødselen er i gang, sier Sjøli.

Disse kvinnene blir henvist til Ahus, Sykehuset Asker og Bærum, eventuelt Sykehuset Østfold Fredrikstad.

Vil utvide Ullevål

I dag tar hun opp spørsmålet med fritt sykehusvalg for fødende kvinner i Stortingets spørretime.

– Det er ikke akseptabelt at fødende kvinner opplever å bli avvist fra Ullevål under fødselen. Helse Øst må ta innover seg at flere ønsker å føde på Ullevål, og sørge for å øke antall plasser der, mener Sjøli, og legger til at retten til valg av fødested blir illusorisk dersom mange blir avvist på grunn av kapasitetsmangel.

– Vil ikke dette føre til en svekkelse av de andre fødestedene i regionen, for eksempel Ahus?

– Først og fremst handler dette om kvinnenes rett til å velge fødested og oppfølging av pasientrettighetsloven, sier Sjøli, og viser til at også Fylkeslegen i Oslo og Akershus har kritisert Ullevål sykehus for å bryte pasientenes rett til å velge fødested.

Kvinner må få velge

I Norge er det en overordnet målsetting at det skal være et desentralisert fødetilbud.

– Jeg er kjent med at noen jordmødre ønsker å starte opp en jordmorstyrt fødestue i Oslo. Dette mener jeg er en veldig interessant prosjekt som bør vurderes av Helse Øst. Et slikt tilbud vil kunne gi økt valgfrihet for kvinner, og samtidig avlaste Ullevål for oppgaver, sier høyrepolitikeren, som i dag vil spørre Helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad om hva hun vil gjøre for å sikre at retten til valg av fødested blir reell.