Hele 60 prosent – seks av 10 – Frp-representanter i kommunestyret er kvinner. Det kan ingen av de andre partiene vise til. Nærmest kommer SV og KrF, som begge har en kvinneandel på 50 prosent.

Frs gruppeleder i kommunestyret er også kvinne, og da mangeårig frontfigur Eivind Nerby i Lørenskog Frp fredag leverte fra seg formannsklubba, var det til en kvinne. Gro Veslemøy Svarthoel fikk med seg ytterligere fem kvinner i styret på ni – noe som gir en kvinneandel på nærmere 70 prosent.

I tillegg har partiet en kvinnelig stortingsrepresentant, Kari Kjønaas Kjos – for øvrig den eneste fra Lørenskog med fast plass på Stortinget.

Nei til kvotering

– Ja, vi er flinke! ler nyvalgt partiformann Gro Veslemøy Svarthoel.

– Skyldes det en bevisst satsing at det er så mange aktive kvinner i partiet?

– Nei, det er helt tilfeldig. Vi har ikke jobbet bevisst for dette, men har likevel fått med oss mange flinke jenter. Det gjør det desto morsommere, og vi er en kjempegjeng, forsikrer Svarthoel, som understreker at Frp er motstander av all form for kvotering.

– Kunnskap og dyktighet må gå foran. Selv ville jeg ikke vært bekvem med å bli kvotert inn et sted fordi jeg var kvinne, sier hun.

– Men er du bekvem med å ha tittelen formann?

– Ja, jeg har absolutt ikke noe behov for å endre på det. Formannstittelen sitter i fra gammelt av – og det har ingen ting med kjønn å gjøre. Men jeg har ikke noe imot å bli kalt leder heller, ler Svarthoel.

Hun har følgende personer med seg i det nye styret: Morten Urdahl (nestformann), Mariann Thorvaldsen (studieleder), Jonny Hammerstad (kasserer), Tone Muraas (sekretær), Arne Bergersen, Marianne Nysæter og Astrid Cox (styremedlemmer). I tillegg er Frps gruppeleder i kommunestyret, Ann-Marie Oppegaard, med i styret.

Tas på alvor

Stortingsrepresentant Kari Kjønaas Kjos sitter også i Lørenskog kommunestyre for Frp. Hun forklarer den høye kvinneandelen i partiet med at de som har meldt seg til tjeneste, er blitt tatt inn i varmen umiddelbart.

– Partiet har vært flinke til å inkludere kvinner gjennom å la oss være med helt og fullt fra første stund, enten det er på kurs eller i møtesammenheng. Jeg ble også mottatt sånn, og jeg hadde overhodet ingen ambisjoner om å være politiker, sier Kjønaas Kjos.

Hun tror det danner seg et miljø for kvinner når noen først blir med.

– Jo flere kvinner som har blitt med, desto flere har oppsøkt oss. At noen går foran, gjør det lettere for andre å henge seg på. Mange kvinner er politisk engasjert, men uten å tenke på seg selv som politikere, mener hun.

– Det er nesten så jeg lurer på hva Karita Bekkemellem sier til dette, for når det er så stor overvekt at kvinner som hos oss, kan man jo like gjerne si det er diskriminering av menn. Og skal det være likestilling, så skal det vel gjelde begge veier? humrer Kari Kjønaas Kjos.