Kutt i psykisk helse: – Gjør barn og unge sårbare

KRITISK: Gunnar Singstad reagerer sterkt på at Skedsmo vurderer å kutte i tilbudet innenfor psykisk helse. FOTO: LISBETH ANDRESEN

KRITISK: Gunnar Singstad reagerer sterkt på at Skedsmo vurderer å kutte i tilbudet innenfor psykisk helse. FOTO: LISBETH ANDRESEN

Artikkelen er over 7 år gammel

Mental Helse og Norsk Psykologforening frykter for barn og unge sin psykiske helse når Skedsmo planlegger kutt i tilbudet.

DEL

Gå høsten i møte - KUN 88 kr for 8 uker med papiravisen og alt innhold på nett

29. januar skrev Romerikes Blad at Skedsmo kommune må spare 20 millioner kroner.

Rådmannen innkalte i den sammenheng til et «kuttseminar» der et av forslagene var å kutte et årsverk i psykisk helseteam for å spare penger.

– Høyt spill

Dette reagerer Mental Helse og Norsk Psykologforening sterkt på.

– Lokalpolitikerne driver et høyt spill når de nå hever terskelen for hvem som skal få psykisk hjelp. Barn og unge er ekstra sårbare hvis veien til hjelp blir for lang. Settes hjelpen inn for sent, kan tilstanden forverres, og i verste fall bli invalidiserende, sier Gunnar Singstad og Arne Holen i henholdsvis Mental Helse og Norsk Psykologforening.

De frykter at terskelen for hvem som skal få hjelp vil heves dersom det kuttes i stillinger.

Singstad og Holen påpeker at det allerede har blitt kuttet i det psykologiske lavterskeltilbudet i Lørenskog, og nå advarer de Skedsmo mot å gjøre det samme.

– Nedtrapping er noe vi har fryktet, etter Opptrappingsplanens slutt, og de øremerkede midlene forsvant. Vi får også meldinger fra flere stedet i landet om tilsvarende nedskjæringer, sier de.

3. mars skal kommunestyre vedta om de skal kutte i psykisk helseteam.

Vil ha lovfesting

Både Lørenskog og Skedsmo har tidligere fått anerkjennelse for sin forebyggende innsats for barn og unge med psykiske lidelser, nå frykter Mental Helse og Norsk Psykologforening at dette arbeidet vil bli trappet ned.

Etter at Opptrappingsplanen for psykisk helse ble avsluttet i 2008 ønsker nå Gunnar Singstad og Arne Holen at psykisk helsehjelp i kommunene skal lovfestes for å sikre at det ikke kuttes i tilbudet når de øremerkede pengene forsvinner.

– I dag er det en selvsagt plikt for kommunene å yte somatisk helsehjelp. Det svært gledelig hvis denne plikten utvides til også å omfatte dem som har psykiske lidelser, en av våre største folkesykdommer, sier Singstad.

Artikkeltags