Kommunen anmelder bygningsantikvar

INGEN ADGANG: Sørum kommune mener bygningsantikvar Ola H. Fjeldheim tok seg ulovlig inn i hovedbygningen på Nordli. FOTO: KAY STENSHJEMMET

INGEN ADGANG: Sørum kommune mener bygningsantikvar Ola H. Fjeldheim tok seg ulovlig inn i hovedbygningen på Nordli. FOTO: KAY STENSHJEMMET

Artikkelen er over 10 år gammel

Byggningsantikvar Ola H. Fjeldheim skrev en rapport som kunne reddet Nordli. Nå anmelder kommunen ham for ulovlig inntrengelse.

DEL

Kommunen anmelder byggantikvar Ola H. Fjeldheim for å ha tatt seg ulovlig inn i hovedbygningen på Nordli 1. oktober 2009. Nordli var på dette tidspunktet et sperret anleggsområde.

I en anmeldelse sendt Sørum lensmannskontor, skriver rådmann Rannveig E. Eidet:

«Forholdet anmeldes med begjæring om tiltale, da vi ser svært alvorlig på et slikt brudd på den sikkerheten vi etablerer rundt et anleggsområde».

Det er lagt ved en avisartikkel fra Romerikes Blad datert den 2. oktober som illustrasjon på forholdet.

Førstebetjent ved Sørum lensmannskontor, Hanne Brubak, sier til RB at saken er under etterforskning.

– Fikk lov

Ola H. Fjeldheim blir overrasket da RB ringer og forteller at han er anmeldt.

– Dette er jeg ikke kjent med, sier Fjeldheim.

Fjeldheim bekrefter at han var på Nordli den 1. oktober for å foreta en befaring av bygningen.

– Det var ingen utenfor da jeg kom dit. Jeg gikk inn i bygningen og oppsøkte to personer som befant seg der. Jeg fortalte at jeg var der som privatperson og at jeg ønsket å se på bygningen. Dette fikk jeg lov til, forteller Fjeldheim.

– Spesiell oppførsel

Han stiller seg undrende til kommunens anmeldelse.

– Jeg synes det er en noe spesiell oppførsel av kommunen at de vil hindre riktige opplysninger i å komme fram. Hvis det er ulovlig å bidra med korrekte opplysninger som kan spare kommunen for millioner, så får jeg heller ta konsekvensen av det, sier Fjeldheim til RB.

Han jobber til daglig med kulturminnevern og bygningsbevaring i Ullensaker kommune, men understreker at han har engasjert seg i Nordli som privatperson.

Rapport

Fjeldheim skrev etter befaringen en rapport der han vurderer den tekniske tilstanden til hovedbygningen på Nordli som meget god. Fjeldheim mener også det ville vært mulig å sette i stand Nordli for en forholdsmessig rimelig sum, og uten større inngrep.

Denne rapporten ble forelagt kommunen før rivingen ble satt ordentlig i gang.

Dette er en annen vurdering enn den tilstandsrapporten Sørum kommune har forholdt seg til og som beslutningen om riving bygger på. Ifølge kommunens tilstandsrapport ville en rehabilitering av Nordli og bygging av et sidebygg kostet kommunen 97 millioner kroner.

Artikkeltags