I alt sju personer i alderen 31 til 65 år er tiltalt for anskaffelse, oppbevaring og salg av 108 kilo amfetamin.

Omsetningen ble avslørt i forbindelse med en politiaksjon ved Mortens Kro på Gjelleråsen i april 2006.

Den yngste av de tiltalte er en 31 år gammel kvinne. De øvrige tiltalte er en mann på 33 år, to menn på 37 år, en mann på 41 år, en mann på 42 år, og en mann på 65 år.

Det samlede utbyttet skal ha vært på 21 millioner kroner

Eidsvolling på tiltalebenken

Narkotikaomsetningen ble avdekket av Oslo-politiet i begynnelsen av april 2006.

Ifølge tiltalen som statsadvokaten i Oslo, skal en eidsvolling ha overlevert hele 108 kilo amfetamin til 39-åringen og to andre Oslo-menn.

Dette skjedde ved Mortens Kro på Gjelleråsen. Noen dager senere vandret 80 kilo amfetamin av dette partiet videre til to andre Oslo-menn.

Ytterligere tre kilo amfetamin skiftet også eier før den antatte hovedmannen, som opprinnelig er fra Kina, men som har bodd i Norge i en årrekke, ble pågrepet og satt i varetekt.

Det er avsatt sju uker til hovedforhandlingen. I tillegg regner rettens administrator med at det medgå fire uker til å skrive dom.

Såpeopera 1

Romerikes Blad har flere ganger tidligere omtalt saken.

I oktober i fjor hevdet advokat Fridtjof Feydt at det var satt ny norsk rekord i varetektsfengsling.

Hans klient, en 42 år gammel norsk statsborger av asiatisk opprinnelse, hadde da tilbrakt over to år i varetekt. Med et halvt år igjen til rettssaken skulle begynne, ville han nærme seg tre år bak murene på Ullersmo – uten at han var dømt.

Og dermed begynte såpeopera 1.

Retten hadde til da ikke løslatt mannen av fare for at han skal rømme landet.

– Jeg har ingen kjennskap til amfetaminpartiet, men ble utpekt som en av hovedmennene av en mann som er sterkt knyttet til saken og som også selv er tiltalt, forklarte mannen da RB besøkte han på cella.

– Hvordan har du reagert på den lange tiden i varetekt?

– Jeg har flere ganger vært så langt nede at jeg har vurdert å ta mitt eget liv. Men jeg er gift og har fem barn i Norge, og tanken på dem holder meg oppe. Og så håper jeg at sannheten kommer for dagen når retten omsider får saken på bordet, sa 41-åringen.

– Nok en vekker

Straffesaken har av påtalemyndigheten vært berammet flere ganger, men blitt utsatt – blant annet på grunn av sykdom og fordi påtalemyndigheten ikke kunne møte.

Generalsekretær John Peder Egenæs i Amnesty International Norge har aldri hørt om noen som har sittet så lenge i varetekt i Norge.

– Dette høres helt urimelig ut, særlig siden saken er blitt utsatt av praktiske årsaker. Jeg synes dette er nok en vekker for å se på norsk varetektspraksis, sa Egenæs til RB i oktober

Halvannen uke etter omtalen i RB, besluttet tingretten at mannen skulle løslates – mot at han leverte inn passet og at han fikk meldeplikt.

Dommerfullmektig Lars Christian Sunde i Oslo tingrett mente at Den europeiske menneskerettskonvensjonen (EMK) er brutt.

– Retten har kommet til at den samlede tidsbruk på to år og åtte måneder – og det forhold at retten har brukt til sammen 13 måneder før hovedforhandling påbegynnes – innebærer et brudd på Den Europeiske Menneskerettkonvensjon. Den offentlige interesse i å forfølge en alvorlig straffesak kan etter rettens syn ikke oppveie hensynet til individets frihet i dette tilfellet, het det i kjennelsen.

Anket løslatelse

Aktor Trude Antonsen anket imidlertid kjennelsen om løslatelse.

Og uka etter fikk den tiltalte beskjed om at han likevel ikke var blitt hørt.

Avgjørelsen ble omgjort av lagmannsretten.

– Lagmannsretten har funnet saken vanskelig, men har etter en samlet vurdering kommet til at fortsatt fengsling fram til hovedforhandling ikke vil være et uforholdsmessig inngrep, og at fengsling anses nødvendig på bakgrunn av at unndragelsesfaren fortsatt er stor. Selv om N.N er norsk statsborger og har foreldre og fem barn i Norge, har han også en særlig tilknytning til Nederland hvor han før fengsling tilbrakte store deler av året sammen med sitt mindreårige barn og sin kjæreste, het det i kjennelsen.

Advokatkrangel

Ikke lenge etter begynte såpeopera 2.

Denne gang var det advokatene som var i søkelyset.

Advokat Fridtjof Feydt ville sparke kollega Harald Stabell som forsvarer for en av de andre tiltalte.

Feydt mente Stabell var inhabil.

Bakgrunnen er at Stabells kone, lagdommer Anne-Mette Dyrnes, har vært med på å avsi fengslingskjennelser i saken mot Feydts klient – 42-åringen.

Blant annet skal Dyrnes ha vært en av tre dommere i forbindelse med den siste fengslingskjennelsen mot 42-åringen.

– Der la de særlig vekt på forklaringene til Stabells klient. Det må nødvendigvis bety at Stabells klient etter Dyrnes mening har høy troverdighet. Jeg mener det blir helt galt at Stabell etter dette skal delta som forsvarer, sa Feydt til Dagbladet.

Stabell påpekte imidlertid at fengslingskjennelsene ble avsagt før han kom inn i saken.

– At min kone har vært med på å avsi fengslingskjennelse mot hans klient i 2007, kan åpenbart ikke medføre at jeg er inhabil i forhold til min egen klient, sa Stabell.

Nå begynner saken

Mandag begynner uansett maratonløpet i rettssalen.

Nesten to måneders rettsforhandlinger skal bli avløst av fire ukers vurdering av dommerne.

Dommen kan altså ventes i slutten av mai.