Etter en hektisk innspurt er så godt som alle brikker på plass, ifølge administrerende direktør Hulda Gunnlaugsdottir.

En ny pir med 113 senger er akkurat tatt i bruk. Det nødvendige utstyret er på plass – i likhet med en liten armé av nyansatte.

750 fra Oslo

Hele 1.352 nye leger, sykepleier og annet personell skal sørge for at overgangen forløper så smertefritt som mulig.

Bak tallet skjuler det seg 750 personer som er såkalt virksomhetsoverdratt fra Oslo universitetssykehus.

Ahus-ledelsen har i tillegg ansatt 602 personer de siste månedene. Blant dem 83 overleger og 271 sykepleiere.

Mangelvare i Norge

Ennå mangler 12 overleger og noen få sykepleiere før rekrutteringsprosessen er avsluttet.

– Overlegene må vi utenlands for å skaffe. De finnes simpelthen ikke i Norge, sier Gunnlaugsdottir.

– På samme måte er intensivsykepleiere mangelvare her i landet. Vi har ikke fått dekket behovet for slike. I stedet benytter vi erfarne sykepleiere i disse stillingene, for å unngå at de blir stående ubesatte.

– Fylkeslegen er blant dem som frykter lengre ventelister når Ahus skal betjene så mange nye pasienter?

– Lengre ventetid har også vært en faktor i vår risikovurdering. Men vi kan nå garantere at all øyeblikkelig hjelp vil være på topp betjent fra dag én. For å unngå lengre ventelister på planlagt virksomhet, vil pasienter som ikke trenger innleggelse, i større grad enn før bli henvist til poliklinikk og dagbehandling.

Øker bemanningen

Ahus-direktøren signaliserer likevel en risiko for lengre ventetid på utvalgte tjenester.

– Det gjelder innen nevrologi, hematologi og endokrinologi – nettopp områdene hvor vi mangler overleger. Vi har imidlertid lagt en plan for å sikre at disse postene er besatt innen sankthans.

– Hva slags innkjøringsproblemer kan vi vente oss av nye Ahus?

– Den største utfordringen blir å integrere så mange nye ansatte. De skal bli kjent med sykehuset, med utstyret og med sine kolleger. Men dette skal ikke føre til problemer for pasientene. For å sikre oss mot det, setter vi inn betydelig økt bemanning de første månedene på nyåret.

100 mill. i underskudd

Årets drift ved Ahus går mot et underskudd på 100 millioner kroner. Budsjettet for 2011 er på rundt seks milliarder kroner.

– Årets underskudd må dekkes inn på neste års budsjett, sier Hulda Gunnlaugsdottir.

– Vil dere klare det med så mye nytt på trappene?

– Vi har ikke fått noen omstillingsmidler til den kostnadskrevende prosessen vi nettopp har lagt bak oss. I motsetning til andre sykehus i Norge holder vi heller ikke noen stillinger vakante for å spare penger. Derfor vil det bli meget krevende å holde budsjettet for 2011. Det har styrene i både Ahus og Helse Sør-Øst fått tydelige signaler om.