Det viser sluttrapporten fra prosjektet «Mobiltelefon og internett i tyskundervisningen» i regi av Utdanningsdirektoratet. Kjenn skole i Lørenskog er en av skolene som har deltatt i forsøket, som har gitt gode resultater.

Elever som bruker mobiltelefonen i tyskundervisningen gjør det bedre enn de som ikke bruker den. Bruk av mobiltelefon gir bedre resultater enn andre læreformer som pc, bøker og tradisjonell klasseromsundervisning.

SE WEB-TV: Bruker mobilen i tysktimen

Flere velger tysk

– Resultatene er gledelige. Det viser at mobiltelefonen er et hjelpemiddel som appellerer til ungdom, sier inspektør Mette Nordeng ved Kjenn skole.

En annen forklaring på de gode resultatene tror hun kan være at bruk av mobilen i undervisningen motiverer elevene. På Kjenn skole har rekrutteringen til tyskfaget også økt kraftig, som en konsekvens av mobilforsøket. I fjor valgte 25 elever tysk som fremmedspråk. I året er tallet 42.

– Trenden på landsbasis er at tyskinteressen går ned. Vi hører at andre skoler har problemer med å få elever til å velge tysk. Slik er det ikke hos oss nå, sier Mette Nordeng. Hun understreker at det ikke er enklere å lære seg tysk ved å bruke mobilen.

– Det er ikke bare å slå på mobilen og så lærer man tysk, påpeker inspektøren.

LES OGSÅ: – Positivt overrasket

Leser høyt

Elevene er veldig godt fornøyd med den nye undervisningsformen.

– Vi lærte veldig mye, og det er en fin måte å lære på, sier Terese Melvold i 9C. Thea Økland i 9D synes det er spennende med forandring i undervisningen.

– Dessuten kan alle følge sitt eget tempo i forhold til det man kan, sier Terese.

– Det er mer morsomt enn bare å skrive hele tiden, mener Henning Kvamme i 9A.

Elevene henter opp setninger på mobiltelefonen og leser dem høyt for seg selv. Via mobiltelefonens ørepropper hører de den riktige uttalen.

Pernille Von Ubisch og Sindre Holtet i 8B har ikke valgt tysk i år bare fordi de får bruke mobilen i faget.

Pernille har familie fra Tyskland og vil lære seg språket, mens Sindre tror han har mer bruk for det enn fransk. De tror det blir artig å ha undervisning med andre hjelpemidler enn bare bøker.

LES OGSÅ: Velger bort tysk

Ikke råd

Forsøket er så vellykket at skolen også i år lar tyskelever på 8. trinn få bruke mobiltelefon i undervisningen, fordi skolen fikk gratis mobiltelefoner da de ble med i forsøket. Men skolen har ikke råd til flere telefoner. Det betyr at 9. trinn ikke får fortsette med mobilundervisningen.

Med dagens skolebudsjett tror inspektøren at mobiltelefonen vil tape mot bruken av bøker og pc i språkundervisningen framover.

– Det står ikke på oss, men det koster å ha oppdaterte mobiltelefoner hele tiden, påpeker inspektøren.

Også lærerne synes det har vært artig å ta i bruk nye læremidler som mobiltelefon, ifølge inspektøren.