Kan ha spredt<br/> hemmelig elevinfo

Artikkelen er over 10 år gammel

Gjennom en blogg på internett skal ungdomsskolelæreren ha lagt ut taushetsbelagte opplysninger om elever.

DEL

Gå høsten i møte - KUN 88 kr for 8 uker med papiravisen og alt innhold på nett

Nå er det usikkert om han kan komme tilbake på jobb etter vinterferien. Læreren er tatt ut av undervisning, i påvente av skoleadministrasjonens reaksjon.

– Jeg synes det er viktig å si at vi ser meget alvorlig på denne saken, er rektors kommentar.

Etter det Romerikes Blad erfarer er det innkalt til hastemøte mandag. Da kan lærerens skjebne bli avgjort.

Elev reagerte

Det var en av skolens elever som ble oppmerksom på det personlige innlegget. Det lå skrevet på et av Norges mest populære nettsteder. En av dagbøkene på det åpne forumet skal ha inneholdt fortrolig informasjon om skolens elever. Innlegget var signert læreren.

Ungdomsskolens rektor skal ha blitt forelagt de kontroversielle opplysningene torsdag kveld. Hun tok affære umiddelbart, og varslet kommunens øverste administrative skoleleder. Skolesjefen bekrefter personalsaken.

– Vi jobber med en sak som i grove trekk har utgangspunkt i hvorvidt det er lagt ut taushetsbelagte opplysninger på internett, sier hun til RB.

I dag sender utdanningsforbundet en advokat til Øvre Romerike. Juristen skal bistå læreren. Den ansatte selv ønsker ikke å kommentere saken overfor Romerikes Blad:

– Jeg føler at det ikke er riktig å kommentere saken før den er avgjort, sier han.

Prioritert

Verken skolesjefen eller rektor kan utelukke at saken i ytterste konsekvens kan føre til at læreren mister jobben.

– Jeg ber om forståelse for at vi må komme fram til en endelig avklaring før vi kommenterer hvilke konsekvenser dette kan få, sier rektor.

Skoleledelsen sier saken har høy prioritet, selv om det er vinterferie.

– Alle saker med handlinger som muligens ikke burde vært gjort, tar vi alltid alvorlig, sier skolesjefen. Hun sier læreren ikke er formelt suspendert, men han er tatt ut av undervisningen inntil videre. Saken var i går ukjent for Elevrådet.

Lederen av foreldrenes arbeidsutvalg er opptatt av å få saken ut av verden så fort som mulig.

– FAU er informert, og vi har tillit til at skolens administrasjon håndterer dette ryddig og raskt. Det er en alvorlig sak, og det er viktig å lukke den snarest mulig, sier han til Romerikes Blad. Han sier også at elektroniske dagbøker skaper nye utfordringer.

– En generell betraktning er at i slike tilfeller er ofte skaden allerede skjedd og må behandles. Det er for sent å forhindre den, sier han.

Artikkeltags