Kan felle seks ulver

I FARE: Fra og med 1. oktober kan ulv som ferdes på Romeriksåsene stå i fare for å bli skutt på lovlig vis. Foto: Hallgeir Skjelstad

I FARE: Fra og med 1. oktober kan ulv som ferdes på Romeriksåsene stå i fare for å bli skutt på lovlig vis. Foto: Hallgeir Skjelstad Foto:

Artikkelen er over 5 år gammel

Fra og med i morgen kan det felles seks ulver i Akershus og Hedmark i en lisensjakt som varer fram til 31. mars 2015. Bare ulv som befinner seg utenfor ulvesona kan felles.

DEL

I Akershus åpnes det derfor for lisensjakt i den delen av fylket som omfatter hele Hurdal, Eidsvoll, Nannestad og Gjerdrum kommuner, samt den delen av Nittedal som ligger øst for Nitelva. Det er Fylkesmannen i Oslo og Akershus som melder dette.

Det var rovdyrnemndene i sone 4 og 5 (østre Østlandet) som i sitt septembermøte som endret sitt første vedtak om lisensfelling av fire ulver etter at saken ble påklaget. Det kom inn 11 klager på vedtaket som ble gjort i august. Klagefristen for det siste vedtaket er 10. oktober. Det betyr at det nye vedtaket kan bli påklaget og at kvoten for lisensfelling derigjennom kan bli endret.

Reguleres av lisensfelling

Ulvebestandens størrelse i Norge reguleres ved lisensfelling, og ikke ordinær jakt. Lisensfelling er motivert ut fra behovet for å redusere skader på husdyr og tamrein.

De som jakter på ulv, må ha lisens. Lisensen skal medbringes under fellingsforsøket. Jeger må også ha bestått skytterprøven for jaktåret 2014/2015. Jegeren skal følge de krav som følger av forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst.

Grunneier bestemmer

Lisensfelling av ulv krever grunneiers tillatelse. Lisensfellingen omfatter også områder vernet etter naturvernloven der vernebestemmelsene åpner for dette, eller der forvaltningsmyndigheten har gitt nødvendig dispensasjon.

Rovviltnemnda presiseres at ulv som holder til innenfor ulvesonen, områder der Stortinget har bestemt at det skal være ulv, altså ikke blir berørt av dette vedtaket.

Artikkeltags