Kan få minnes-merke

Artikkelen er over 11 år gammel

I fjor tok Bjørg Wenås og Erik Mathisen initiativ til et minnesmerke på Stalsberghagen. Siden har det vært stille fra kommunen.

DEL

Erik Mathisen sendte brev til kirkelig fellesråd i Skedsmo i fjor. Der fortalte han om minnelunden som ble etablert i Tønsberg et par år før, blant annet ved hjelp av biskop Laila Riksaasen Dahl.

"Her har man etablert en liten minnelund med et eget felles monument som avspeiler det avbrutte liv, samtidig som man har en egen gravstein med påsatte navneplater for det angjeldende barn.

Sju navn er nå knyttet til minnesmerket. Utgiftene til etableringen av minnelunden ble her dekket av Kirkelig Fellesråd i Tønsberg. Minnelunden ble for to år siden vigslet av biskop og domprest, og har nå blitt et vakkert og verdig sted man kan gå til med sine sårbare og vanskelige livshistorier."

Positivt signal

Kirkelig fellesråd behandlet saken 16. juni 2008. Vedtaket var positivt i dette organet som sendte saken videre til kirkeforvaltningen i Skedsmo kommune. Siden har ikke presten på Ahus hørt noe fra de kanter.

– Jeg har ikke fått en følelse av at kommunen jobber på høygir i denne saken, sier han.

– Når vi har kommet så langt og jobbet så mye med dette, er det viktig at saken får en finale, sier Bjørg Wenås.

En verdig avslutning

– Det var veldig fint i Tønsberg, forteller Bjørg.

Hun har for lengst vært og sett på minnesmerket der.

– Det var et skjermet sted med krakker til å sitte på og plass til at mange kunne plante der, forteller hun.

Hun og presten fortalte i mars om disse planene i en episode av serien "Sykehuset" på TV3, der han er en av dem som følges i sin hverdag. Ganske snart fikk han en rekke henvendelser fra kvinner som hadde opplevd noe liknende på 60- og 70-tallet. De ville som Bjørg søke etter opplysninger fra den gang, og ha et sted å gå til for å minnes dem de mistet.

– Dette handler om å kunne avslutte noe – best mulig ut fra de rammer som er, sier sykehuspresten.

Arbeidspress

Kirkeforvaltningen i Skedsmo kommune skal utrede saken på oppdrag fra kirkelig fellesråd. Stort arbeidspress er årsaken til at dette ikke er utført ennå, opplyser Knut Jørgen Syvertsen, avdelingssjef i kirkeforvaltningen i Skedsmo kommune.

– Vi har saken liggende i den øverste delen av bunken, og det vil nok skje noe i løpet av et par måneder, sier han.

Kirkeforvaltningen har planer om å se etter et skjermet og fredelig sted på Stalsberghagen, og prosjektere minnestedet slik at det får en fin utforming.

– Det er en veldig fin idé og en god hensikt bak initiativet, mener han.

Artikkeltags