Jordmor-master blir født på Kjeller

Artikkelen er over 4 år gammel

Svangerskapet har vart lenge. Men mandag er Høgskolen på Kjeller i gang med sin største masterutdanning – for jordmødre, som skal hjelpe nye typer mødre.

DEL

I kjellerlokalene til Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) er Hustrykkeriet omdøpt til Trykkeriet. Fiktive fødende, dukker i rett størrelse og fasong skal puste og stønne ...

Her har jordmorstudenter og deres lærere rykket inn. En fødestue er installert, og med hjelp av studenter fra produktdesign samme sted skal fødestua bli helt komplett.

12. januar åpnes masterstudiet med brask og bram, med blant annet besøk fra øverste politiske holdt. Og selvsagt kommer tidligere leder i den norske jordmorforeningen og president i den internasjonale jordmororganisasjonen, Sonja I Sjøli fra Eidsvoll.

Eldst og størst

Det er landets eldste utdanning av jordmødre (200 år i 2018) som nå tar et dypt magadrag og iverksetter masterstudiet.

– Studiet får studenter fra hele Østlandet. Vi har gått svanger veldig lenge, og mange har bidratt for å få dette på plass, sier høyskolelektor og koordinator Anne Marie Lilleengen.

En akademisk kvalifisering er viktig og nødvendig for å utvikle jordmorfaget, tilføyer hun.

God fødselshjelp er kritisk for mødrenes og barnas helsetilstand, både i forhold til medfødte sykdommer og for å redusere fødselsskader. Fedrene skal også ivaretas med trygghet rundt fødselen for å øke samholdet i familien og tilknytningen til barnet.

– Dagens jordmødre møter nye utfordringer, og den fødende kvinne er ikke som før. For eksempel har førstegangsfødende nå høyere alder, og det er andre krav enn det som var vanlig for noen år siden. Det betyr også at vi er blitt mye flinkere til å forhindre skader på mor, påpeker Lilleengen.

Jordmorutdanningen har inntil nå vært en toårig videreutdanning. De fleste har da flere års praksis, og opptakskravet er bachelor i sykepleie og minst ett års relevant sykepleiepraksis.

Masteren tar ytterligere to år på heltid, og de som deretter vil gå videre med en doktorgrad, slipper nå omveien med en toårig videreutdanning før master.

Nytt professorat

For å gi masterutdanning kreves også professorat. Høgskolen har opprettet landets første jordmorprofessorat og en forskningsgruppe med jordmødre og helsesøstre. Landets første jordmorprofessor er Ellen Blix.

Blant emnene på masterstudiet er jordmorfag, kvinnehelse. svangerskapsomsorg, føde/ barselomsorg, vitenskapsteori og forskningsmetoder, fødsel og familiedannelse.

Jordmordutdanningen her har også en seks til åtte ukers utvekslingsperiode i Tanzania.

– Det er utbytterikt på mange områder. Og kunnskapsdelingen går begge veier, påpeker Lilleengen.

Studentene er altså fra hele Østlandet. Da RB var på fødestua var mange av dem vi møtte bosatt i Oslo, men enkelte er også romerikinger.

Høgskolen har 10–11 lærere/jordmødre på hel- og deltid. Studenttallet er 51 totalt.

Artikkeltags