Gå til sidens hovedinnhold

Jobbet 800 timer overtid

Artikkelen er over 10 år gammel

I fjor ble det rapportert om mer enn 10.000 brudd på overtidsreglene ved Ahus. En ansatt jobbet 800 overtidstimer i løpet året. Det er langt mer enn hva loven tillater.

Arbeidsmiljøloven setter en stopper for hvor mye overtid en arbeidstaker kan jobbe.

Ifølge loven skal antall overtidstimer ikke overstige 200 i løpet av et år, med mindre det er søkt om tillatelse.

Men loven blir ikke alltid overholdt.

605,5 timer over grensen

Ved Ahus i fjor ble det rapportert om totalt 82 ansatte som jobbet over grensen på 200 timer. Av dem var 22 innleide vikarer, i hovedsak fra Adecco Helse.

Ahus brukte i fjor innleie for rundt 49 millioner kroner, som tilsvarer i underkant av to prosent av Ahus’ samlede lønnsbudsjett på 2,5 milliarder kroner.

Mest bruk av overtid skjedde ved intensivseksjonen. Her ble en ansatt registrert med 805,5 timer overtid i fjor. Det er 605,5 timer over grensen på 200 timer. Det kommer fram i 3. tertial rapport som ble lagt fram for Ahus-styret denne måneden.

– Dette er selvsagt helt uakseptabelt. Vi vil nå foreta en gjennomgang av systemet og se nærmere på overtidsbruken ved de ulike avdelingene. Noe av arbeidet er vi allerede i gang med, sier HR-direktør ved Ahus, Jan Inge Pettersen.

Han legger samtidig til at tallet må sees i sammenheng med antall ansatte totalt. Sykehuset har nesten 5.000 ansatte.

– Men det er likevel 82 for mange, vedgår Pettersen.

Billigere med overtid

Etter den siste tids avsløringer om overtidsbruk i vikarbyrået Adecco har overtid på arbeidsplasser blitt satt på dagsordenen. I motsetning til Adecco gir Ahus, ifølge HR-direktøren, sine ansatte overtidsbetaling. Men det gjør ikke overtidsbruken mer lovlig.

Pettersen begrunner noe av årsaken til overtidsbruken med kutt i vikarbruk.

– Vi har mer enn halvert vikarbruken fra 2009 til 2010. Det fører til mer belastning på fast ansatte.

– Er det billigere å betale fast ansatte overtid framfor å leie inn vikarer?

– Det kommer litt an på. Generelt så koster egne ansatte mindre, sier Pettersen.

Han tilbakeviser imidlertid at avdelinger spekulerer i bruk av overtid.

10.000 lovbrudd

– Det handler mer om hensynet til pasienten enn økonomi. Ofte vil det være nødvendig å få tak i hjelp på kort tid. Det er også viktig å få tak i hjelp som har den kompetansen og kunnskapen som er nødvendig. Det er en av grunnene til at intensivseksjonen benytter seg av overtid. Ikke alle kan utføre en jobb her, sier Pettersen.

Til sammen ble det registrert over 10.000 brudd på overtidsreglene fordelt på nesten 4000 ansatte ved Ahus i fjor. De fleste bruddene gjaldt brudd på dagregel, ukeregel, fireukersregel, ukefri og antall helger på rad.

Overtid og bruk av ekstrahjelp kostet sykehuset rundt 160 millioner kroner i 2010.

Et lederansvar

Foretakstillitsvalgt for sykepleierne, Kai Øivind Brenden liker ikke den høye overtidsbruken.

– Utviklingen henger sammen med at pleieressursene i forhold til antallet senger er redusert med 35 prosent de siste fem årene. Det legges turnusplaner med huller som må fylles med overtid.

I enkelte tilfeller får det ekstreme utslag som 800 timer overtid i løpet av et år.

– Er dette forsvarlig?

– Det er et lederansvar å vurdere forsvarligheten, og sørge for at ansatte ikke jobber for mye overtid. Det er klart at det er en grunn til at vi har et lovverk som setter grensen ved 200 timer, og det er svært uheldig at vi kommer i en situasjon der enkelte jobber 800 timer overtid, sier Brenden.

– Som 80 km/t i 60-sonen

– Men noen sykepleiere ønsker å jobbe mye overtid?

– Det er også mange som ønsker å kjøre i 80 i 60-sone på veien. Det blir ikke mer lovlig eller forsvarlig av den grunn, sier Brenden som framholder at Ahus ikke har noen dispensasjon fra 200-timers regelen.

– Hvordan få bukt med den voldsomme overtidsbruken?

– Det er ubalanse mellom ressurser og oppgaver. Enten må vi bli flere ansatte til å gjøre jobben, eller så må oppgavene organiseres enda smartere slik at de blir mindre ressurskrevende å løse.