Hun mobbes på grunn av hudfargen, hevder advokat Simon Stende.

– Vi kan ikke forstå at denne plasseringen kan være det beste for barnet. Jenta har det svært vanskelig og får svært hard medfart av gutta hun bor med. Barnevernet må finne et passende avlastningshjem for henne, sier advokat Simon Stende.

Deler av den tøffe behandlingen hun får av guttene hun bor med, skyldes hennes hudfarge, sier advokat Stende. Han representerer jentas norske familie.

Normalt vil en slik tøff behandling blitt betraktet som rasistisk motivert mobbing.

– Det brukes ord knyttet til hennes hudfarge. Men hun blir også tatt tøft på andre måter av de guttene hun bor med, sier Stende.

Uten jentekontakt

Det er barnevernet som har plassert 11-åringen i institusjon. Barnevernsinstitusjonen jenta bor på, ligger utenfor Romerike og er en institusjon for barn med omfattende og sammensatte vansker. Jenta bor nå på åttende uke på institusjonen, uten kontakt med jevnaldrende jenter.

Den 11 år gamle jenta har aldri vært et problembarn. Hun er skoleflink, og har ifølge den norske familie også vært et harmonisk og rolig barn.

– Familien frykter nå at jenta kan ta skade av oppholdet i denne institusjonen. Derfor mener vi barnevernet må finne en annen løsning for henne. Denne institusjonen er ikke et velegnet sted for en frisk, oppegående jente som aldri har hatt problemer, sier advokat Stende.

– Forsvarlig

Advokat til barnevernstjenesten i en romerikskommune, Rikke Lassen, sier hun ikke kan uttale seg i saken uten at partene har gitt henne fritak om taushetsplikt. Slikt fritak kan gis av de to med foreldreansvar og av Fylkesmannen.

På direkte spørsmål om de har fått tilbakemeldinger om forholdene jenta lever under, svarer Lassen:

– Det har skjedd en plassering i godkjent institusjon. Barnevernstjenesten er trygg på at dette er en forsvarlig plassering, sier hun.

– Men dersom det kommer opplysninger om tøff behandling, hva gjør da barnevernstjenesten?

– Barnevernstjenesten er da forpliktet til å undersøke saken og forestå nødvendige tiltak, svarer hun.

Har familie

Hun er plassert i institusjon fordi barnevernet mener hun bør skjermes fra mediene og fra besteforeldres påvirkning. Den norske familie hevder at barnevernet nå legger et sterkt press på jenta for at hun etter hvert skal gi etter for presset og si at hun ønsker å reise til stemor i Gambia.

Advokat Stende har tidligere uttalt at barnevernet har forespeilet for jenta at hun kommer til å bli i institusjon til hun blir 18 år dersom hun ikke vil reise til Gambia.

– Jenta har mer familie i Norge, som kan ta midlertidig omsorg for jenta, sier advokat Simon Stende.

Han legger til:

– Men jenta vil jo først og fremst bo hos sine besteforeldre. Det er hennes største ønske.