– Jeg hadde ikke pendlet til en ok jobb på Jessheim, men jeg pendler gladelig til drømmejobben på Gardermoen, forteller Susanne Egset fra en komfortabel seteplass på Flytoget like etter klokka åtte om morgenen.

Hun er en av de 15.980 som pendlet fra Oslo til Romerike mot slutten av 2013.

Det er en tredel av antallet på 46.630 romerikinger som pendlet til Oslo, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Men mens det var seks prosent flere som pendlet til Oslo fra Romerike i 2013 enn i 2000, så var det 65 prosent flere som pendlet motsatt vei.

36,8 prosent av alle sysselsatte som bodde på Romerike i 2000, arbeidet i Oslo. 2013 hadde det tallet falt til 32,6 prosent. Og hvis du sammenligner alle som pendlet til Romerike fra Oslo med tall for alle sysselsatte på Romerike, så utgjorde de 8,1 prosent i 2000. Det tallet har vokst til 11,2 prosent i 2013.

Egset bruker vanligvis tre kvarter på å reise fra leiligheten på Sagene til drømmejobben som informasjonskonsulent for Oslo Lufthavn (OSL) på Gardermoen.

Vil bo i Oslo

I fjor pendlet over 3.000 fra Oslo til Ullensaker akkurat som henne. Mange av dem reiste til jobb på nettopp flyplassen.

Egset jobbet tidligere i NRK og hadde blant annet muligheten til å søke seg til et distriktskontor et annet sted i landet, og fortsette NRK-karrieren der. Det var imidlertid uaktuelt.

– Jeg har flyttet fra bygd til bygd før jeg kom til Oslo, og nå har jeg tenkt å bo der i overskuelig framtid. Samboeren min har jobb her, jeg har bygd opp et sosialt nettverk, og vi liker utnytte fordelene med å bo i by, forteller Egset, som opprinnelig kommer fra Ørsta, og som har bodd i Volda og Førde.

De attraktive og kunnskapsintensive arbeidsplassene, som krever høyere utdanning, finnes altså ikke bare i Oslo, men er spredt over flere steder.

To arbeidere i huset

Den økende motstrømspendlingen fra Oslo til Romerike viser derfor at Oslo og resten av Østlandet blir stadig mer flerkjernet. Det sier Tom Erik Julsrud, forsker ved Transportøkonomisk institutt (TØI).

– Vi ser at Østlandet blir et stadig mer integrert arbeidsmarked, sier Julsrud.

Han sier også at stadig mer og lengre pendling kommer som følge av at stadig flere husholdninger består av to lønnsmottakere med høyere utdanning som begge to vil ha attraktive jobber.

– Men nordmenn er veldig opptatt av hvor de bor. Familie og stedstilknytning er viktig for mange. Undersøkelser av folk som pendler mer enn to timer, viser de faktorene er avgjørende for at de velger langpendling, sier TØI-forskeren.