– Jeg framstilles som en viljesvak person som fullstendig lar meg styre av andre. Alle som kjenner meg vet at det ikke stemmer i det hele tatt, sier 54-åringen.

Under hovedforhandlingene i lagmannsretten ville 54-åringen sparke forsvarerne sine, Cato Schiøtz og Harald Stabell, da advokatene forsøkte å tegne et bilde av at Per var styrt av ektefellen.

Per mener mediene også har tegnet et helt galt bilde av Veronica.

Se WEB-TV nederst i saken!

Kona flyttet

I januar i fjor – etter fem år sammen med ektemannen i Skien fengsel – flyttet Veronica Orderud til kvinnefengselet på Bredtveit i Oslo.

Per Orderud ønsker ikke å snakke om privatlivet. Heller ikke om forholdet til Veronica.

Per sier han mange ganger har følt et behov for å korrigere ting som sies og skrives i mediene.

– Men uansett hva jeg sier eller gjør, så blir det vridd på. Og budskapet mitt kommer ikke fram. Det er utrolig fortvilende.

LES OGSÅ: Flytter hvis han ikke blir frikjent

Planene for kårboligen

Kårboligen på Orderud gård, huset hvor drapene skjedde, leies i dag ut til polakker. Enkelte har rådet ham til å brenne ned huset. Men det akter han ikke å gjøre.

– Sorgen blir ikke noe mindre av at huset blir jevnet med jorda. En branntomt vil minne meg like mye om de grusomme minnene.

– Hvordan tror du at du blir mottatt av lokalbefolkningen i Sørum?

– Det er vanskelig å si, og det avhenger nok av hva som skjer med saken. Men hittil har jeg opplevd at jeg generelt har null troverdighet. Mange har dannet seg en oppfatning om at jeg er skyldig. Folk legger dommen til grunn. Men når det er sagt, så har jeg aldri møtt negative reaksjoner når jeg har vært ute på perm.

24 dager perm

Per Orderud sier han har lagt framtidsdrømmene og planene på is. Han skyver bort tankene om at han kanskje ikke blir frifunnet. Han tenker heller ikke på at han uavhengig av hva som skjer skal ut av fengsel om noen år.

– Innstillingen min er bare at jeg skal frifinnes og komme meg ut så raskt som mulig.

Fram til en eventuell frifinnelse, eller til soningstiden er over, må Per nøye seg med 24 dagers perm i året.

WEB-TV: Per Orderud tilbake på Orderud gård.