– Ja til flystasjonen

Artikkelen er over 14 år gammel

Marit Nybakk er ikke enig med forsvarssjefen når han foreslår å nedlegge Gardermoen flystasjon. Lederen i Stortingets forsvarskomité vil beholde både Gardermoen og Rygge som luftmilitære baser.

DEL

I går var Marit Nybakk og en litt redusert forsvarskomité på Sessvollmoen i Ullensaker for å bli orientert om garnisonens virksomhet og framtidsplaner.

Kraftsenter

– Sessvollmoen er i ferd med å bli et militært kraftsenter på Østlandet, og i framtida kan garnisonen bli utviklet ytterligere. Mulighetene er til stede, og nærheten til den sivile og militære flyplassen på Gardermoen er viktig, sier Marit Nybakk.

– Forsvarets sanitet ble lokalisert til Sessvollmoen nettopp på grunn av hovedflyplassens nærhet. Også for andre logistikkenheter er flyplassen og den militære flystasjonen viktig. Når proposisjonen om framtidens militære virksomhet skal behandles i Stortinget i løpet av våren, kan løsningen bli at vi beholder Gardermoen flystasjon og transportflyvirksomheten på Gardermoen, mens Rygge får andre oppgaver. Jeg tror det kan bli en god løsning, og det mener jeg på fullt alvor.

Proposisjon

I går fikk oberst Kay Holter anledning til å presentere hele Garnisonen på Sessvollmoen for politikerne. De fikk se sanitetens anlegg, skytebaner, garasjer og en rekke andre bygg som inngår i utbyggingen av den nye garnisonen på Sessvoll og Hauerseter.

– Et nyttig besøk som gjør oss bedre rustet til å behandle den viktige proposisjonen om Forsvarets framtid. I den er framtida for Gardermoen flystasjon bare et av mange stridsspørsmål, sier Marit Nybakk som under besøket på Sessvoll også fikk klar beskjed om at Norge er dårlig rustet til en eventuell biologisk krigføring eller terroranslag med biologiske midler.

Terroranslag

– Vi mangler spesialstyrker i beredskap med tanke på terroranslag, og vi mangler etter hvert også spesialister, sier general og sanitetssjef Lars Rosén som nå vil ha en tettere samlokalisering av sivil og militærmedisinsk kompetanse hvor Sessvollmoen og Ullevål sykehus står sentralt.

Artikkeltags