Politiinspektør Terje Bjøranger i Romerike politidistrikt har i flere år jobbet med tvangsekteskap og æresrelatert vold, først som leder for Kompetanseteamet mot tvangsekteskap og nå i Romerike politidistrikt.

Han ønsker ikke å kommentere den aktuelle saken som skal opp i tingretten i juni, men på generelt grunnlag mener han den eneste muligheten samfunnet har til å få bukt med tvangsekteskap, er at innvandrermiljøene selv tar tak i problemet.

– Myndighetene og frivillige organisasjoner kan hjelpe til med mye, men kan vanskelig bidra til å få en varig endring på et slikt problem. Det er miljøene selv som må innse at man må gjøre noe annerledes, sier Bjøranger.

– Ekstremt vanskelig

Bjøranger er klar på at tvangsekteskap ødelegger mange mennesker hvert eneste år her til lands.

– Det er en generell utfordring at disse jentene uten unntak er under press fra familien – de samme som skal være hovedomsorgspersonene. Det er dette som gjør det hele så ekstremt vanskelig. Disse ungdommene har ingen å gå til, sier han.

For det store flertallet ønsker ikke å gå til det skritt å anmelde sin egen familie.

– Terskelen for å be om hjelp er derfor veldig høy.

Stadig flere henvendelser

I Norge i dag finnes det ikke noe nasjonalt register over hvor mange som rapporterer om tvangsekteskap. Det er imidlertid på det rene at alle som jobber med problemstillingen har opplevd en rekordpågang de siste par årene.

  • Selvhjelp for innvandrere og flyktninger (SEIF) hadde 2.625 henvendelser i 2010. For fem år siden var antall henvendelser om tvangsekteskap 1.637.
  • Røde Kors-telefonen om Tvangsekteskap og Kjønnslemlestelse meldte i 2009 at andelen barn under 18 år som kontakter Røde Kors om tvangsekteskap økte med 15 prosent.
  • Kompetanseteamet mot tvangsekteskap mottok 197 nye saker 1. halvår i år. I 2010 var antall henvendelser 382, hvorav 15 prosent var fra Akershus.

– Alle melder om høye tall. Det gjelder ikke bare tvangsekteskap, men også for æresrelaterte konflikter generelt, sier Bjøranger.

Han presiserer at flere kjente tilfeller ikke betyr at tvangsekteskap er blitt mer vanlig.

– Mørketallene er veldig høye. At flere slike saker kommer fram er bare positivt, fastslår han.