«Her er årets julegave for den som har alt, ikke minst god smak. Denne flotte vinen er virkelig noe å legge under juletreet både til vinsamlere og vinnytere.»

Slik starter det som noen oppfatter som reklame for et spesielt merke rødvin over to sider i Triaden Storsenters julemagasin. Omtalen av rødvinen er klaget inn for Helsedirektoratet.

Det er forbudt å reklamere for alkoholholdig drikk med mer enn 2,5 volumprosent alkohol. Forbudet ble innført fra 1. juli 1975.

Vurderer klage

Helsedirektoratet bekrefter at de vurderer en klage på julemagasinet.

– Det er riktig at det har kommet en klage på Triadens julemagasin. Vi har ennå ikke vurdert henvendelsen, sier avdelingsdirektør Anne Hafstad i Helsedirektoratets avdeling for Nasjonalt folkehelsearbeid.

– Dersom vi finner at magasinet er i strid med reklameforbudet kan vi tilskrive utgiver, og forhåndsvarsle ileggelse av tvangsmulkt ved neste brudd, legger hun til.

Hafstad viser til at alkoholloven har som målsetting å begrense de samfunnsmessige og individuelle skader som alkoholbruk kan medføre. Som ledd i dette sikter loven mot å begrense forbruket av alkoholholdige drikkevarer.

– Alkoholreklameforbudet er et viktig virkemiddel for å bidra til å oppnå denne målsettingen, sier Anne Hafstad.

Vurdert som reportasje

Senterleder ved Triaden Storsenter og redaktør for Julemagasinet, Jørgen Lund Solvei, sier han ikke er kjent med klagen til Helsedirektoratet. Han opplyser at det er tredje gang de har en slik omtale i sitt magasin.

– Det er vanskelig å kommentere klagen all den grunn jeg ikke kjenner til den. Vi har vurdert dette som en redaksjonell sak og derfor trykket denne i Julemagasinet. Vi skal ikke operere i et grenseland for vinreklame og redaksjonell omtale. Men denne har vi vurdert som redaksjonell omtale, sier Solvei.

Til tross for forbudet får alkoholholdige drikker stor plass i mediene.

– Slik uavhengig redaksjonell omtale av alkoholholdig drikk anses ikke som reklame og rammes derfor ikke av reklameforbudet. Begrunnelsen er at dette ikke skjer i markedsføringsøyemed. Redaksjonell omtale er også sterkere vernet av ytringsfriheten enn alkoholomtale med kommersielt formål, heter det i Stortingsmelding nr. 30 (2011-2012).