I går skjedde det nok en alvorlig ulykke på Fylkesvei 170 (Kompveien) mellom Mork i Sørum og Brattåsen i Fet. En mann omkom etter kollisjon mellom en personbil og en lastebil.

Mangler penger

De siste årene har det vært flere alvorlige møteulykker på strekningen. Det gjorde at Statens vegvesen i 2012 startet arbeidet med en reguleringsplan for etablering av midtdeler på strekningen. Planen var at arbeidet skulle starte opp neste år og ferdigstilles halvannet år senere. Nå ser det imidlertid ut at midtdeleren lar vente på seg.

– Reguleringsplanen er ferdig og skal behandles i de ulike kommunestyrene i løpet av høsten. Deretter skal den legges ut på høring. Så langt er det ikke satt av penger til prosjektet på fylkeskommunens budsjett, så det er vanskelig å si noe om når en midtdeler vil være på plass, sier avdelingsdirektør i Statens vegvesen Akershus, Nils-Erik Bogsrud.

Les også: 12 har omkommet på romeriksveiene

Ulykkesbelastet

Ifølge Bogsrud lå prosjektet i utgangspunktet inne med en oppstartsbevilgning. Denne har imidlertid falt ut etter revidering av budsjettet.

– Etter ulykken ved Heia i Fet i romjula i fjor, der to personer omkom, ble det bestemt å utvide reguleringsplanen til også å gjelde her. Arbeidet med reguleringsplanen har derfor tatt noe lengre tid, sier Bogsrud.

Å etablere en midtdeler på den aktuelle strekningen vil koste rundt 400 millioner kroner, ifølge Bogsrud.

– Veien må utvides da den er for smal til å kunne sette opp fysisk veiskille. Det koster.

Bogsrud bekrefter at strekningen er ulykkesbelastet. Det er også årsaken til at det i sin tid ble bestemt at en midtdeler vil være den beste løsningen.

– Det er strekning der det skjer dødsulykker relativt ofte.

Tall fra Statens vegvesen viser at det bare i løpet av det siste året har omkommet fire personer på Kompveien mellom Mork og Heia i Fet.

KOMMENTAR: Hvor mange må dø?

Glomma-kryssing

Fylkesordfører i Akershus fylkeskommune, Anette M. Solli (H), sier at det så langt ikke er satt av penger til bygging av midtdeler på strekningen.

– Etablering av midtdeler er kostbart. Administrasjonen ønsker derfor å se på muligheten om dette kan kobles sammen med en eventuell Glomma-kryssing i forbindelse med utvidelsen av riksvei 22, sier Solli.

Hun understreker at dette ikke har vært drøftet politisk.

– På nåværende tidspunkt kan jeg ikke si noe om når en midtdeler vil være på plass, men ifølge administrasjonen står Kompveien øverst på lista når veier skal utbedres, sier Solli.