– Det er institusjonen og politiet som har ansvaret for å lete etter jenta, sier Berven.

Hun understreker at regelverket for hva som kan brukes av tvang for å holde barn tilbake er strengt og at det ikke er lov med låste dører.

Barnevernet i Ullensaker har hele tiden hatt omsorgen for jenta, fordi moren, som er helt ute av bildet, bodde der da barna ble født.

Faren bor i en annen kommune på Romerike.

– Da vi bestemte oss for at hun ikke lenger skulle være hos far, var det fordi vi hadde tenkt at hun trengte noe mer og noe annet, sier barnevernslederen.

– Har hun fått det?

– Hun har tydeligvis ikke fått noe som er bra nok i forhold til det behovet hun har nå, og dette må vi drøfte med Bufetat, sier barnevernslederen.