Ikke skremt av sju<br/> mil med asbestrør

Artikkelen er over 11 år gammel

Sju mil asbestrør fører drikkevannet rundt i Eidsvoll. Men verken kommunelege Pål Kippenes eller vannverkssjef Anders Røslie frykter skadelige asbestrester i drikkevannet.

DEL

Gå høsten i møte - KUN 88 kr for 8 uker med papiravisen og alt innhold på nett

Eidsvoll kommunale vannverk er nummer tre i landet, rangert etter lengde med asbestrør i vannforsyningen.

Sju mil asbestrør bringer drikkevannet fram til eidsvollingene. Bare Fredrikstad og Larvik har større volum asbestrør i ledningsnettet. Vannverkssjef Anders Røslie avviser at nivåene i Eidsvoll er noen helserisiko:

– Da nivåene ble undersøkt for 20 år siden, var konklusjonen at nivået lå langt under farenivå. I årene etterpå har vi tilsatt kalk som gjør vannet hardt og dermed mindre utsatt for fiberopptak. Nivået i dag er derfor enda lavere enn verdiene for 20 år siden, sier han.

Asbestrør ble forbudt å bruke i 1984.

– Siden er de tatt i bruk igjen i enkelte land. Asbest er et mineral som også forekommer naturlig. I mange år har det vært en offentlig akseptert sannhet at asbest i drikkevannet ikke medfører fare, sier Røslie.

Sjekker status

Folkehelseinstituttet skal nå kvalitetssikre alle data på asbestrør i landets vannverk. Det skjer etter at Dagbladet tirsdag koblet asbestrørene i vannverkene til Kreftregisterets undersøkelse av landets fyrvoktere, som har drukket cisternevann fra asbestholdige takplater.

– Dette er en kvalitetssikring av data, og innebærer ingen alarm. Landets fremste myndighet på vann og helse må vi stole på, sier kommunelege Pål Kippenes, som i går fikk mange henvendelser fra publikum og kontaktet Folkehelseinstituttet.

Han vil avvente Folkehelseinstituttets konklusjon etter gjennomgangen av registrene. Først når den konklusjonen foreligger, vil han vurdere om det skal tas nye prøver av drikkevannet i Eidsvoll.

Fyrvoktere ble syke

Kreftregisterets undersøkelse av fyrvokterne har pågått over 36 år. Fyrvokternes drikkevannsreservoar var oppsamlet regnvann fra tak med asbestholdige plater. Takplatene avga 1.000 ganger mer fibre til vannet enn vannverksrørene. Etter 20 år ble det ikke funnet mer kreft blant fyrvokterne enn hos andre, men da undersøkelsen ble tatt opp igjen etter ytterligere 16 år, hadde relativt sett flere av fyrvokterne fått kreftsykdom enn snittet for befolkningen på land.

– Vi skal gå gjennom tidligere undersøkelser på nytt i kjølvannet av koblingen mellom fyrvokterundersøkelsen og vannverksledningene. Men dette er ikke noe vi ofrer påskeferien for, og vi trenger nok fire uker etter påske på oss, sier avdelingsdirektør Truls Krogh ved Folkehelseinstituttet til Romerikes Blad. Krogh har vannhygiene som ansvarsområde.

Artikkeltags