BAKGRUNN: – Alle må stoppes og kontrolleres

– Jeg forstår tanken bak sjåførens utspill. Men vi har rett og slett ikke nok kapasitet. Det er ikke praktisk mulig å gjennomføre noe slikt, med den bemanningen og de arbeidstidsreglene vi har, sier leder ved Jessheim trafikkstasjon, som har ansvar for utekontroller på Romerike, Bernt Johan Strand, til RB.

Må dekke hele Romerike

Strand opplyser at veivesenet på Romerike har seks ansatte som jobber fast med utekontroller av lette og tunge kjøretøyer.

– Disse skal dekke hele Romerike og Glåmdal-distriktet, med ulike typer kontroller. Vi gjennomfører stadig store, målrettede kontroller mot tungtransporten, sier han.

– Prioriteres om vinteren

Samtidig understreker trafikkstasjonssjefen at veivesenets kontrollører har klare føringer fra etaten sentralt, om at ved vanskelig vinterføre skal de prioritere kontroller av tunge kjøretøyer.

Rett etter årsskiftet valgte veivesenet og politiet å stoppe alle tunge kjøretøyer på Minnesund, grunnet ekstremt glatte veier. De som ikke hadde kjettinger å legge på fikk kjøreforbud.

– Dette er slikt vi kan gjøre i enkelte spesielle tilfeller, men å gjøre dette permanent blir nok ikke aktuelt, sier Strand.