Etter forslag fra Eidsvoll Ap ved Marius Andresen har styret i Akershus Arbeiderparti fattet følgende enstemmige vedtak i forhold til de vedtatte kuttene ved Stensby sykehus:

«Styret i Akershus Arbeiderparti støtter arbeidet for videre drift av Stensby sykehus. Sykehuset ligger i en region med kraftig vekst. Akershus Arbeiderparti setter pasientene i sentrum og mener at det må være mulig å finne løsninger som tilfredsstiller regionens behov for helse og omsorg.»

Bedt om møte med Brustad

Stortingsrepresentant og leder i Akershus Ap, Sverre Myrli, er helt klar på at Ahus-styrets vedtak i realiteten innebærer en nedleggelse av Stensby som lokalsykehus.

– Når så mange funksjoner forsvinner fra Stensby som det ligger an til her, så forsvinner i realiteten lokalsykehus-funksjonen. Det er ikke et lokalsykehus lenger når bare resepsjonisten, fyrbøteren og vaktmesteren er igjen, illustrerer han.

Myrli har allerede orientert helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad om fylkespartiets standpunkt, og har varslet om at han vil ta saken opp med statsråden.

– Det er hele tida en balansegang mellom hva vi som politikere skal gå inn i og hva de styrende organer i Helse-Norge skal bestemme. I dette tilfellet er grensa nå overskredet i forhold til hva som må tas opp politisk. Vi vil holde fullt trøkk på denne saken, lover Sverre Myrli.

– Må gripes inn

– Hva mener dere bør skje videre?

– Vi vil ikke gå inn i noen diskusjon i forhold til detaljene rundt dette, men så dramatiske innsparinger som det her er snakk om strider med både regjeringens Soria Moria-erklæring og vårt eget partis løfter i valgkampen om at ingen lokalsykehus skal legges ned. Her må det gripes inn på en eller annen måte, sier Sverre Myrli til Romerikes Blad.

Romerikes Blad har ikke lyktes med å få en kommentar fra helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad.