– Hvitvasket 40 millioner

TIDENES STØRSTE: Skattekrimsjef Jan-Egil Kristiansen i Skatt Øst er i ferd med å rulle opp den største hvitvaskingssaken som Skattekrim noen gang har hatt. Totalt er romerikingen siktet for heleri og hvitvasking av rundt 40 millioner kroner. ? Den største hvitvaskingssaken vi har hatt tidligere, er en på 26 millioner kroner sier Kristiansen, som verken vil kommentere den konkrete saken eller bekrefte beløpene. Foto: Scanpix

TIDENES STØRSTE: Skattekrimsjef Jan-Egil Kristiansen i Skatt Øst er i ferd med å rulle opp den største hvitvaskingssaken som Skattekrim noen gang har hatt. Totalt er romerikingen siktet for heleri og hvitvasking av rundt 40 millioner kroner. ? Den største hvitvaskingssaken vi har hatt tidligere, er en på 26 millioner kroner sier Kristiansen, som verken vil kommentere den konkrete saken eller bekrefte beløpene. Foto: Scanpix

Artikkelen er over 8 år gammel

Skattemyndighetene i Norge har aldri tidligere avdekket en større hvitvaskingssak. Sentralt står en 33 år gammel romeriking.

DEL

Ved å ha sendt og cashet ut fiktive fakturaer, skal 33-åringen fra Øvre Romerike ha hjulpet en rekke firmaer i renholds- og byggebransjen med å unndra store pengesummer i skatt og avgifter.

Ifølge kilder Romerikes Blad har snakket med, mistenkes mannen for å ha hvitvasket 40 millioner kroner via sitt firma – et firma som myndighetene mistenker er opprettet hovedsakelig for å hvitvaske penger.

– Skattekrim har aldri tidligere hatt en større hvitvaskingssak. Samtidig mistenkes det at 33-åringen kun er en del av et større nettverk. Proporsjonene på denne saken kan ende med å bli veldig mye større, sier en sentral plassert kilde rundt etterforskningen av sakskomplekset.

Må melde seg for politiet

Det er Skatt Øst som nå har anmeldt 33-åringen til politiet.

– Vi har mottatt en anmeldelse fra skattemyndighetene, men saken er foreløpig veldig fersk. Vi er kun i initialfasen av etterforskningen, sier politiadvokat Hanne Fauske.

Hun ønsker foreløpig ikke å utdype saken overfor RB, men bekrefter at 33-åringen er siktet etter heleri- og hvitvaskingsparagrafen i straffeloven.

Etter det RB erfarer, så må mannen, som er makedonsk statsborger, melde seg for Ullensaker lensmannskontor tre ganger i uken.

– Jeg kan bekrefte at det foreligger meldeplikt i saken. Det er en alvorlig siktelse, men noe mer ønsker jeg foreløpig ikke å si, kommenterer Fauske.

Varslet av banken

Etter det RB kjenner til, begynte opprullingen av saken etter en hvitvaskingsmelding fra banken 33-åringen bruker. Svært mange og høye pengeoverføringer fra en rekke forskjellige oppdragsgivere gjorde at skatteetaten kom på sporet av mannen.

– Jeg kan ikke kommentere enkeltsaker, men jeg kan bekrefte at Skattekrim Øst har anmeldt vedkommende. Dette er en sak som stammer fra oss, sier skattekrimsjef Jan-Egil Kristiansen i Skatt Øst.

Via prosjektet «Fiktiv fakturering i nettverk» har skatteetaten avdekket en rekke lignende saker siden 2009. I utgangspunktet skulle prosjektet avvikles i fjor, men det har avdekket så mange og alvorlige forhold at det er forlenget. Bare i år har prosjektet avdekket åtte nye nettverk. En av dem er altså saken mot 33-åringen.

  • Totalt har prosjektet avdekket 44 større nettverk som grovt sett handler etter samme modus som saken fra Ullensaker.
  • Unndragelse av skatt og moms i disse nettverkene utgjør 640 millioner kroner. Da er ikke de åtte nettverkene som ble avdekket i år tatt med.
  • Det er gjennomført 168 bokettersyn i firmaer knyttet til de ulike nettverkene.

– Dette er nok bare toppen av isfjellet. Samtidig er 95 prosent av beløpene avdekket i Oslo-området. Vi tror dette er vesentlig mer utbredt også i resten av landet, sier Kristiansen.

Lik modus

I de aller fleste av de 44 nettverkene er modusen lik som Skatteetaten mener å ha funnet i saken fra Romerike: Det en utlending eller en rusmisbruker som er stråmann – selve uttaksleddet i transaksjonen.

– Dette er en ren kamuflasjeoperasjon. Disse registrerer falske firmaer som sender fiktive fakturaer til selskapene som er oppdragsgivere. Deretter tar stråmannen ut pengene og gir dem tilbake, gjerne mot en provisjon på to til ti prosent. Resten av pengene går hovedsakelig til utbetaling av svarte lønninger, men noe av det puttes rett i oppdragsgivers lommer. Det er kjøperne av tjenesten som er de største skurkene. De 168 bokettersynene er også gjort hos kjøperne, sier Kristiansen på generelt grunnlag.

Arbeiderne er i denne sammenheng stort sett av østeuropeisk opprinnelse.

– Det er mye å tjene for firmaene som benytter stråmannen. På denne måten skaffer firmaene, og da gjerne firmaer i renholds- og byggebransjen seg billig arbeidskraft. Dette er konkurransevridende i og med at de får lavere kostnader enn de seriøse aktørene, sier skattekrimsjefen.

Artikkeltags