I Nedre Romerike tingrett hadde den 40 år gamle hundeeieren endret oppfatning og han vedgikk nå at det var hans hund som hadde bitt puddelen. Også tidligere har staffordshireren bitt dvergpuddelen og retten kom til at tiltalte på denne bakgrunn hadde et særlig ansvar for å sørge for at dette ikke gjentok seg.

Det framkom under hovedforhandlingen at 40-åringen ikke hadde sørget for å sikre hunden sin slik at den

ikke skulle skade andre. Retten utelukket at det var andre hunder som kunne stått bak bittet. Dvergpuddelen måtte til dyrlege etter angrepet og eieren fikk en regning på 435 kroner for behandling og medisiner.

Lavere straff

Tingretten anfører at en tusenlapp i bot er en mildere reaksjon enn det som har vært vanlig i slike saker. I en lagmannsrettsdom fra januar i fjor ble eieren av en schæfer ilagt 5.000 kroner i bot etter at hunden hand bet en terrier.

I skjerpende retning finner også retten kunne legge en viss vekt på at tiltaltes hund er av en rase som ligner mye på pitbul, slik at den oppleves som truende. Det har også tidligere vært en del episoder med denne hunden som naboen har klaget på.

Tiltalte er også domfelt en rekke ganger tidligere, med dette ble tillagt mindre vekt siden det dreier seg om andre forhold. I formildende vekt ble tatt hensyn til at det i dag ikke er noe å utsette på sikringen av hunden, noe også naboen har bekreftet. Skadene som fornærmedes hund fikk er også leget.

I tillegg til boten må 40-åringen også dekke veterinærregningen.