Høy pris i SFO ekskluderer barn

STERKE REAKSJONER: Foreldre ved flere Skedsmoskoler reagerer sterkt på at småbarnsfamiliene betaler landets dyreste SFO. Politikerne bør innfør søskenmoderasjon for å inkludere flere barn i SFO, mener Kathrine Pettersen (leder i FAU på Skjetten skole), Tor Aksel Ødegård (leder i FAU på Sten-Tærud skole) og SFO-representant på Skjetten, Ingvild Holt Diallo. FOTO: TOM GUSTAVSEN

STERKE REAKSJONER: Foreldre ved flere Skedsmoskoler reagerer sterkt på at småbarnsfamiliene betaler landets dyreste SFO. Politikerne bør innfør søskenmoderasjon for å inkludere flere barn i SFO, mener Kathrine Pettersen (leder i FAU på Skjetten skole), Tor Aksel Ødegård (leder i FAU på Sten-Tærud skole) og SFO-representant på Skjetten, Ingvild Holt Diallo. FOTO: TOM GUSTAVSEN

Artikkelen er over 5 år gammel

Småbarnsfamiliene i Skedsmo betaler landets dyreste SFO-pris. To barn i SFO koster 63.000 kroner i året, hele 23.000 mer enn en familie i Sørum betaler.

DEL

Gå høsten i møte - KUN 88 kr for 8 uker med papiravisen og alt innhold på nett

FAU ved nær halvparten av skolene i Skedsmo reagerer kraftig på det de mener er blodpriser i SFO, og har gått sammen om et brev til ordfører med spørsmål om hvorfor prisene i storkommunen Skedsmo er så høye.

– Vi vil gjerne høre hvilke argumenter politikerne har for å ha en av landets dyreste SFO-ordninger. Prisene burde vært blant de laveste, hvis vi antar at storkommunen Skedsmo med stor befolkning og korte avstander, har stordriftsfordeler og er en effektiv kommune, sier FAU-lederne Kathrine Pettersen (Skjetten skole) og Tor Aksel Ødegård (Sten-Tærud skole) og SFO-representant Ingvild Holt Diallo ved Skjetten skole.

Prisforskjellene på SFO er svært store fra kommune til kommune, og langt større enn det kan se ut som på statistikkene der bare månedsprisen synes.

Hva mener du om prisforskjellene? Si din mening nederst i saken!

Forskjell 23.000 kroner

Skedsmo overgår de aller fleste på pris, fordi det ikke gis søskenmoderasjon for barn nummer to og tre.

En familie med to barn i SFO i Skedsmo betaler 62.700 kroner året for ordningen.

Det er 23.000 kroner mer enn en familie i nabokommunen Sørum betaler.

Småbarnsfamilien i Skedsmo må altså betale 2.000 kroner mer hver eneste måned enn en småbarnsfamilien i Sørum.

– Prisene har nå steget så kraftig at mange ikke har økonomi til å dekke kostnadene for to barn i SFO. Kommunen bør innføre søskenmoderasjon for at flere barn skal inkluderes i SFO, sier de tre representantene Romerikes Blad møter utenfor rådhuset i Lillestrøm.

Ekskluderer mange

FAU-foreldrene mener dagens høye priser ekskluderer mange fra SFO-ordningen, spesielt barn med innvandrerbakgrunn og barn som har foreldre med trang økonomi.

– Dette står i sterk kontrast til Arbeiderpartiets slagord: Alle skal med, sier Kathrine Pettersen, Ingvild Holt Diallo og Tor Aksel Ødegård.

SFO er en viktig ordning, fordi det er med å bidra til å skape et godt vennenettverk for barn, og er dermed med på å forebygge mobbing i skolen, mener de.

Skulle bli billigere

Regjeringen har lovet både billigere og bedre SFO-ordning.

Det har blitt mye dyrere og mye tyder på at SFO-ordningen har blitt dårligere. To av tre ansatte i SFO har ikke fagopplæring med barn, viste en landsomfattende undersøkelse i 2009.

FAU-ene i Skedsmo har lite å klage på når det gjelder kvalitet. Men FAU-leder ved Volla skole, Jørn Eilertsen, sier at dialogen mellom foreldre og politikere bør bli mye bedre.

– Dialogen mellom foreldre og politikere er dårligere i Skedsmo enn i mange andre kommuner. Vi tror politikerne har mye å hente på å bedre dialogen med oss brukere av kommunale tjenester. Kommunen bør også legge til rette for at vi kan opprette et kommunalt foreldreutvalg, sier han.

Artikkeltags